UIMOIBP018 Znalostní a expertní systémy

Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě
zima 2023
Rozsah
2/0/0. 4 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
Ing. Jiří Blahuta, Ph.D. (přednášející)
Garance
Ing. Jiří Blahuta, Ph.D.
Ústav informatiky – Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě
Rozvrh
Út 11:25–13:00 B2
Předpoklady
Umělá inteligence
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Předmět uvádí studenty, v návaznosti na předmět Umělá inteligence, do problematiky aplikací umělé inteligence v oblasti znalostních a expertních systémů.
Výstupy z učení
Student bude po absolvování předmětu schopen:
- definovat základní pojmy jako je poznatek a znalost a jejich reprezentace v počítači
- definovat pojmy znalostní a expertní systém
- popsat architekturu a jednotlivé moduly znalostních a expertních systémů
- důkladně popsat činnost inferenčního mechanismu, včetně problematiky výběru pravidla a heuristik
- objasnit problematiku kvality, hodnocení a testování znalostních systémů
- orientace v oblasti znalostního inženýrství
- aplikovat fuzzy přístup při tvorbě znalostních systémů
Osnova
 • 1. Historie expertních a znalostních systémů
 • 2. Znalosti a reprezentace znalostí
 • 3. Determinismus, nedeterminismus, Znalostní/expertní systémy
 • 4. Znalostní pravidlová báze, báze faktů, základ inferenčního mechanismu
 • 5. Inferenční mechanismus
 • 6. Další moduly znalostního/expertního systému
 • 7. Znalostní inženýrství
 • 8. Fuzzy expertní systémy
 • 9. Kvalita a hodnocení expertních systémů
Výukové metody
Přednáška
Metody hodnocení
Ústní zkouška v rámci probíraných témat.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je zařazen také v obdobích zima 2020, zima 2021, zima 2022.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.slu.cz/predmet/fpf/zima2023/UIMOIBP018