UCJNNKLGT1 Linguistische Textanalyse 1

Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě
zima 2021
Rozsah
0/0/12. 6 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
doc. PhDr. Gabriela Rykalová, Ph.D. (cvičící)
Garance
doc. PhDr. Gabriela Rykalová, Ph.D.
Ústav cizích jazyků - Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě
Předpoklady
bez předpokladu
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Seminář se zabývá detailní jazykovědnou analýzou vybraných textů z pohledu sémantického, pragmatického i morfo-syntaktického. Cílem semináře je ukázat studentům různé úhly pohledu na text jako jednotku jazykovědné analýzy a vyvodit z ní závěry pro praktické užití jazyka.
Výstupy z učení
schopnost detailně analýzovat texty z pohledu sémantického, pragmatického i morfo-syntaktického
Osnova
 • 1. Grundlagen der linguistischen Textanalyse, Grundbegriffe der Morphosyntax, Semantik und Pragmatik
 • 2. Das mentale Lexikon, Wörter im Kopf und Wörter im Wörterbuch
 • 3. Wortsemantik, Merkmalssemantik, Bedeutungsbeziehungen
 • 4. Referenztheorie, Sprache und Welt, Koreferenzrelationen
 • 5. Pragmatische Semantik
 • 6. Satzanalyse, Valenz des Verbs
 • 7. Dienstverben, AcI-Konstruktionen
 • 8. Passiv und Passivkonkurrenzen
 • 9. Temporalität
 • 10. Modalität
 • 11. Genitiv und Dativ
 • 12. Gesamtanalyse der ausgewählten Texte
 • 13. Zusammenfassende Diskussion
Výukové metody
Přednášky, diskuse ve skupině, skupinové projekty, prezentace.
Metody hodnocení
písemná a ústní zkouška
Předmět je zařazen také v obdobích zima 2020.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.slu.cz/predmet/fpf/zima2021/UCJNNKLGT1