UBKKDBK003 Divadelní festival I

Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě
zima 2023
Rozsah
8s/sem. 3 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
MgA. Jana Ryšánek Schmiedtová (cvičící)
Mgr. Hasan Zahirović, Ph.D. (cvičící)
Garance
Mgr. Hasan Zahirović, Ph.D.
Ústav bohemistiky a knihovnictví - Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Studenti prakticky absolvují celý proces přípravy festivalu (dramaturgie, produkce, financování, marketing, PR atd.): a to konkrétně studentského festivalu Na cestě, realizovaného oborem KDD od počátku jeho existence. Kromě zmíněných odborných oblastí si studenti osvojí důraz na důslednou, systematickou práci a plnění zadaných úkolů v daném termínu. Součástí festivalu je od počátku také autorský Projekt 3jsou3, který je podporován finančním grantem agentury DILIA a umožňuje studentům podílet se na festivalu také jako tvůrci inscenace. Skloubit svou rolí organizační a uměleckou je pak dalším zásadním úkolem semináře.
Výstupy z učení
Návštěva festivalu ve sjednaném rozsahu (nutná předběžná konzultace s pedagogem). Písemná práce v rozsahu minimálně 5 normostran (popř. student vystoupí s odborným příspěvkem v rámci festivalových seminářů či spolupracuje na přípravě festivalového zpravodaje).
Osnova
  • 1. Typologie festivalu. 2. Historie festivalového podnikání v České republice. 3. Specifikum studentského festivalu. 4. Základní pojmy související s festivalem. 5. Festival Na cestě (historie). 6. Tým festivalu. 7. Stanovení jednotlivých cílů a úkolů. 8. Přesné plánování. 9. Dramaturgie festivalu. Podtitul festivalu. 10. Prostor. Výběr na základě dramaturgie festivalu. 11. Finance. 12. Dotace – vypisování žádostí. 13. Postprodukce. Povinná literatura: BOUKAL, Petr. Fundraising pro neziskové organizace. Praha: Grada, 2013. DVOŘÁK, Jan. Kreativní management pro divadlo aneb O divadle jinak. Praha: Pražská scéna, 2004. KAISER, Michael. Strategické plánování v umění. Praha: Divadelní ústav, 2009. KOTLER, Philip; WONG, Veronica; SAUNDERS, John a kol. Moderní marketing. Praha: Grada, 2007. O´BRIAN, Dan. Kulturní politika: Management, hodnota a modernita v kreativních průmyslech. Praha: Barrister & Principal a Institut umění – Divadelní ústav, 2015. Doporučená literatura: CIKÁNEK, Martin. Kreativní průmysly: příležitost pro novou ekonomiku. Praha: Institut umění, 2009. DVOŘÁK, Jan. Alternativní divadlo. Slovník českého alternativního divadla. Praha: Pražská scéna, 2000. DVOŘÁK, Jan. Malý slovník managementu divadla. Praha: Pražská scéna, 2005. GREGORINI, Bedřich; GREGORINI, Jindřich; SRSTKA, Jiří: Základy divadelní činnosti: [AMU = DAMU + FAMU + HAMU]. Praha: AMU, 2007. LEDVINOVÁ, Jana a Karel PEŠTA. Základy fundraisingu aneb Jak získat peníze na prospěšnou činnost. Praha: ICN, 1996. NEKOLNÝ, Bohumil. Divadelní systémy a kulturní politika. Praha: Divadelní ústav, 2006. PAVIS, Patrice. Divadelní slovník. Praha: Divadelní ústav, 2003. PAVLOVSKÝ, Petr a kol. Základní pojmy divadla. Teatrologický slovník. Praha: Libri, 2004. RICHTER, Luděk. Praktický divadelní slovník. Praha: Dobré divadlo dětem, 2008. ZAHIROVIĆ, H. Češko-slovenski gledališki stiki v prvi polovici 20. stoletja (Česko-slovinské divadelní styky v první polovině 20. století), s. 107-130. In Uprizoritvene umetnosti, migracije, politika: Slovensko gledališče kot sooblikovalec medkulturnih izmenjav. Znanstvena založba Filozofske fakultete, Ljubljana, 2017.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je zařazen také v obdobích zima 2022.
  • Statistika zápisu (nejnovější)
  • Permalink: https://is.slu.cz/predmet/fpf/zima2023/UBKKDBK003