UBKVKKNP12 Současná česká poezie

Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě
zima 2023
Rozsah
1/1/0. 4 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
Mgr. Jakub Chrobák, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Jakub Chrobák, Ph.D. (cvičící)
Mgr. et Mgr. Jakub Záhora, Ph.D. (cvičící)
Garance
Mgr. Jakub Chrobák, Ph.D.
Ústav bohemistiky a knihovnictví – Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě
Rozvrh
St 9:45–10:30 318
 • Rozvrh seminárních/paralelních skupin:
UBKVKKNP12/A: Út 13:05–13:50 PrPed, J. Záhora
Předpoklady
Pro tento předmět se předpokládají znalosti z dějin literatury na úrovni Bc. studia.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Předmět je určen studentům 1. ročníku Mgr. studia. Je koncipován jako přehledový, takže kromě faktických informací o hlavních vývojových pohybech uvnitř české poezie posledních třiceti let se studenti seznámí i s konkrétními díly vybraných autorů. Předpokládá se i jejich průběžná příprava na jednotlivé okruhy formou četby konkrétních textů.
Výstupy z učení
Po absolvování budou studenti schopni pojmenovat základní vývojové trendy současné poezie. Budou se orientovat v jednotlivých generačních vrstvách současné poezie. Zároveň získají i schopnost interpretovat a hodnotit současnou poezii.
Osnova
 • 1.Co je to vlastně současná poezie? (Datování, koncepty, vliv vnějších okolností.) 2.Proměna funkcí literatury, ceny, časopisy a literární kritika. 3.Literární život: Ceny, ocenění a funkce knižního trhu. 4.Generační rozvrstvenost současné české poezie Ia: generace nejstarší. 5.Generační rozvrstvenost současné české poezie Ib: generace let 60. 6.Generační rozvrstvenost současné české poezie II: "solitéři". 7.Generační rozvrstvenost současné české poezie III: underground, generace přelomu. 8.Generační rozvrstvenost současné české poezie IV: Generace 90. let 20. stol. 9.Generační rozvrstvenost současné české poezie V: Nejmladší generace básnické. 10.Nejstarší literární generace v novém tisíciletí. 11.Generace 60. let 20. stol. a underground v novém tisíciletí. 12.Generace 90. let 20. stol., mladí a nejmladší v novém tisíciletí. 13.Proměny literární života, ceny, autorská čtení apod.
Literatura
  povinná literatura
 • FIALOVÁ, A. (ed.). V souřadnicích mnohosti. Praha, 2014. info
 • HRUŠKA, P.; MACHALA, L.; VODIČKA, L.; ZIZLER, J. A KOL. V souřadnicích volnosti - česká literatura 90. let XX. století v interpretacích. Praha, 2008. info
 • ECO, Umberto. Meze interpretace. Praha, Karolinum, 2005. info
  doporučená literatura
 • KŘIVÁNEK, V. Kolik příležitostí má poezie. Kapitoly z české poválečné poezie 1945-200. Brno: Host, 2007.
 • CHROBÁK, Jakub. Kdo co je dnes poezie : nad ročenkami Nejlepší české básně. In MACHALA, Lubomír, Aneta DAMBORSKÁ, Lenka SLÁDKOVÁ. Cenová bilance 2015: nad literárními díly oceněnými i neoceněnými v roce 2015. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2018, s. 40-51. ISBN 978-80-244-5337-8. info
 • KOŽMÍN, Z.; TRÁVNÍČEK, J. Na tvrdém loži z psího vína - česká poezie od 40. let do současnosti. Brno, 1998. info
  neurčeno
 • Kolik příležitostí má poezie
Výukové metody
Přednášky, semináře, společná diskuse, prezentace práce studentů.
Metody hodnocení
Ústní zkouška, seminární práce.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je zařazen také v obdobích zima 2020, zima 2021, zima 2022.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.slu.cz/predmet/fpf/zima2023/UBKVKKNP12