UCJNCOBP33 Praktické cvičení z němčiny 5

Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě
zima 2023
Rozsah
0/4/0. 5 kr. Ukončení: z.
Vyučující
PhDr. Mathias Becker, M.A. (cvičící)
Mgr. Jana Nálepová, Ph.D. (cvičící)
Garance
Mgr. Jana Nálepová, Ph.D.
Ústav cizích jazyků – Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě
Rozvrh seminárních/paralelních skupin
UCJNCOBP33/A: Út 8:55–10:30 M15-LUCJ, Čt 8:55–10:30 M15-LUCJ, M. Becker
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Cílem cvičení je rozvoj řečových dovedností a prostředků studentů tak, aby se vyrovnali jejich znalosti a na konci ročníku byla jejich úroveň B2/2 podle Evropského referenčního rámce pro jazyky. Prezenční výuka bude koncipována tak, aby studenti měli co nejvíce příležitostí k mluvení a poslechu, v domácí přípravě se budou věnovat čtení a psaní, výsledky budou poté diskutovány v prezenční výuce.
Výstupy z učení
aktivní účast ve výuce písemné a ústní ověření znalostí
Osnova
  • lekce 1 až 4 učebnice a pracovního sešitu
Výukové metody
cvičení, samostudium
Metody hodnocení
průběžné testy, referát, závěrečný test a ústní zkouška
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je zařazen také v obdobích zima 2020, zima 2021, zima 2022.
  • Statistika zápisu (nejnovější)
  • Permalink: https://is.slu.cz/predmet/fpf/zima2023/UCJNCOBP33