UHVD0003 Úvod do kulturních dějin

Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě
zima 2021
Rozsah
1/1/0. 4 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
Mgr. David Radek, Ph.D. (přednášející)
Mgr. David Radek, Ph.D. (cvičící)
Garance
Mgr. David Radek, Ph.D.
Ústav historických věd - Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě
Rozvrh
Čt 14:45–15:30 M7
 • Rozvrh seminárních/paralelních skupin:
UHVD0003/A: Čt 15:35–16:20 M7, D. Radek
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Kulturní dějiny představují etablovaný proud historického bádání. Cyklus přednášek a seminářů sleduje formování kulturních dějin, klíčové etapy jejich pojímání, interdisciplinární charakter a hlavní současná témata. Důraz bude kladen na představení pojmového aparátu a kánonu prací, kterou jsou s kulturními dějinami spojovány. V přednáškách bude prezentováno pojetí kulturních dějin odpovídající konceptu kultury jako sémiotického systému. Semináře budou věnovány aktivní práci s literaturou.
Výstupy z učení
Student bude po absolvování předmětu schopen:
-identifikovat a shrnout základní rysy ve vývoji kulturních dějin
-popsat rozdíly mezi jednotlivými koncepcemi kultury
-sepsat a odprezentovat odborný referát
Osnova
 • 1. Úvod. Představení základních koncepcí kulturních dějin
 • 2. Pojem kultura: vymezení, koncepty, významy
 • 3. Tradice oboru kulturních dějin (do roku 1800)
 • 4. Klasická kulturní historie I.
 • 5. Klasická kulturní historie II.
 • 6. Kritika kulturních dějin, marxistické dějepisectví a kulturní historie
 • 7. Formování tzv. nových kulturních dějin
 • 8. Interdisciplinarita a symbolická antropologie
 • 9. Znovuobjevení aktéra - mikrohistorie
 • 10. Nástup historické antropologie
 • 11. Historie jako sociální paměť
 • 12. Národní tradice kulturních dějin
 • 13. Kulturní dějiny dnes
Literatura
  povinná literatura
 • Burke, P., Co je kulturní historie? Praha 2011.
 • Burke, P. Variety kulturních dějin. Praha, Centrum pro studium demokracie a kultury 2006, s. 5-29, 190-218. info
 • van Dülmen, R. Historická antropologie. Vývoj - problémy - úkoly. Praha 2002. info
  doporučená literatura
 • Burke, P. Žebráci, Šarlatáni, papežové. Historická antropologie raně novověké Itálie. Eseje o vnímání a komunikaci, Praha 2007. info
 • Nodl, M. - Tinková, D. (edd.). Antropologické přístupy v historickém bádání. Praha 2007. info
 • Rataj, T. Mezi Zíbrtem a Geertzem. Úvaha o předmětu kulturních dějin. Kuděj 7, 2005, 1-2, s. 142 - 158. info
 • Petráň, J. a kol. Dějiny hmotné kultury I a II. Praha 1985 a 2003.;. info
 • Kesner, L. (ed.). Aby Warburg: Porozumět dějinám umění a kulturní historii. Praha 2017.
 • Nodl, M. Mikrohistorie a historická antropologie, Dějiny - teorie - kritika, 2004, 2, s. 237-252
Výukové metody
Přednáška s diskuzí, práce s literaturou a její kritický rozbor.
Metody hodnocení
Pro absolvování předmětu musí student splnit závěrečnou zkoušku v podobě písemného testu na 70%, odprezentovat referát na literaturu a mít docházku na seminář (max. 2 absence).
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je dovoleno ukončit i mimo zkouškové období.
Předmět je zařazen také v obdobích zima 2014, zima 2015, zima 2016, zima 2017, zima 2018, zima 2019, zima 2020.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.slu.cz/predmet/fpf/zima2021/UHVD0003