UIMOIBP066 Pravděpodobnost a statistika

Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě
léto 2023
Rozsah
2/2/0. 6 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
RNDr. Radka Poláková, Ph.D. (přednášející)
RNDr. Radka Poláková, Ph.D. (cvičící)
Garance
RNDr. Radka Poláková, Ph.D.
Ústav informatiky - Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě
Rozvrh
St 13:05–14:40 B2
 • Rozvrh seminárních/paralelních skupin:
UIMOIBP066/A: St 14:45–16:20 LEI, R. Poláková
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Předmět přináší posluchačům základní orientaci v moderní statistice a jejím využití ve veřejné správě. Obsahem předmětu je v prvé řadě sběr a zpracování statistických údajů, zásady sestavování a čtení statistických tabulek a grafů, interpretace popisných charakteristik statistických souborů. Dále se předmět soustředí na vysvětlení podstaty regresní a korelační analýzy jako základních prostředků zkoumání vztahů mezi hromadnými jevy a na možnosti jejich využití v praxi, na nejdůležitější pravděpodobnostní modely, zejména normální rozdělení, a na podstatu statistické indukce, včetně postupů testování statistických hypotéz, vždy s důrazem na možnosti jejich využití v rozhodovací praxi. Předmět zahrnuje také sestavování časových řad, jejich analýzu a využití pro prognózování, a seznámení s moderními směry indexní teorie.
Výstupy z učení
Student bude po absolvování předmětu schopen:
- sbírat a zpracovávat statistické údaje.
- sestavovat a číst statistické tabulky a grafy.
- interpretovat popisných charakteristik statistických souborů.
Osnova
 • 1. Základní statistické pojmy. Statistické šetření.
 • 2. Základní operace se statistickými soubory. Popisné charakteristiky statistických souborů.
 • 3. Regresní a korelační analýza.
 • 4. Elementární pojmy počtu pravděpodobnosti. Pravděpodobnostní modely.
 • 5. Základy statistické indukce. Statistické testování hypotéz.
 • 6. Časové řady. Indexy.
Literatura
  povinná literatura
 • AMC The School of Business. GNU PSPP Statistical Analysis Software. Step by Step Training Manual [online]. [cit. 2017-09-27]. Dostupné na: https://books.google.cz/books?id=pH21CgAAQBAJ&printsec=frontcover
  doporučená literatura
 • SEDLAČÍK, M., J. NEUBAUER a O. KŘÍŽ. Základy statistiky. 2. vyd. Praha: Grada, 2016. ISBN 978-80-247-5786-5. info
 • Otipka, P., Šmajstrla, V. PRAVDĚPODOBNOST A STATISTIKA. Ostrava, 2013. URL info
 • WALKER, Ian. Výzkumné metody a statistika. Praha: Grada, 2013. ISBN 978-80-247-3920-5. info
Výukové metody
Přednáška s aktivizací
Přednáška s analýzou videozáznamu
Metody hodnocení
75% návštěvnost výuky, aktivní účast
zápočtový test, písemná zkouška
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je zařazen také v obdobích léto 2021, léto 2022.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.slu.cz/predmet/fpf/leto2023/UIMOIBP066