UIMOIBP066 Pravděpodobnost a statistika

Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě
léto 2024
Rozsah
2/2/0. 6 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
RNDr. Radka Poláková, Ph.D. (přednášející)
RNDr. Radka Poláková, Ph.D. (cvičící)
Garance
RNDr. Radka Poláková, Ph.D.
Ústav informatiky – Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě
Rozvrh
St 15:35–17:10 B3a
 • Rozvrh seminárních/paralelních skupin:
UIMOIBP066/A: St 17:15–18:50 B3a, R. Poláková
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Předmět přináší posluchačům základní orientaci v oblasti statistického zpracování dat a také základní informace z teorie pravděpodobnosti důležité pro tuto orientaci. Obsahem předmětu je tedy popisná statistika datových souborů a vysvětlení mechanismů induktivní statistiky potřebných k vyvozování závěrů o základním souboru s využitím dat o souboru výběrovém. Dále se předmět soustředí na vysvětlení podstaty korelační a regresní analýzy jako základních prostředků zkoumání vztahů mezi veličinami v datovém souboru. Posluchači se také dovědí základní informace o časových řadách a centrálních limitních větách.
Osnova
 • 1. Základní pojmy statistiky.
 • 2. Popisná statistika.
 • 3.-4. Základy teorie pravděpodobnosti. Náhodná veličina. Vztah dvou náhodných veličin.
 • 5.-7. Induktivní statistika. Statistické odhady. Statistické testování hypotéz.
 • 8. Další statistické testy.
 • 9. Korelační analýza.
 • 10. Regresní analýzy.
 • 11. Časové řady.
 • 12. Centrální limitní věty.
 • 13. Opakování.
Literatura
  povinná literatura
 • ZVÁRA a ŠTĚPÁN. Pravděpodobnost a matematická statistika. MATFYZPRESS, 2001. ISBN 80-224-0736-4. info
 • J. Anděl. Matematika náhody. Matfyzpress, Praha, 2000. ISBN 80-85863-52-9. info
  doporučená literatura
 • Otipka, P., Šmajstrla, V. PRAVDĚPODOBNOST A STATISTIKA. Ostrava, 2013. URL info
 • WALKER, Ian. Výzkumné metody a statistika. Praha: Grada, 2013. ISBN 978-80-247-3920-5. info
Výukové metody
Přednáška s aktivizací
Přednáška s analýzou videozáznamu
Metody hodnocení
Docházka - prezenční studium: Navštěvovat přednášky je velmi doporučeno. Cvičení jsou povinná.
Docházka - kombinované studium: Přednášky jsou povinné.
Zápočtová písemka - získání minimálně 50% bodů
Písemná zkouška - získání minimálně 50 % bodů
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je zařazen také v obdobích léto 2021, léto 2022, léto 2023.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.slu.cz/predmet/fpf/leto2024/UIMOIBP066