UCJNNKKG Kulturgeschichte der deutschsprachigen Länder

Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě
zima 2021
Rozsah
0/0/8. 3 kr. Ukončení: z.
Vyučující
Mgr. Miroslav Urbanec, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Miroslav Urbanec, Ph.D. (cvičící)
Garance
Mgr. Miroslav Urbanec, Ph.D.
Ústav cizích jazyků - Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě
Předpoklady
bez předpokladu
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Cílem přednášky je poskytnout posluchačům vhled do kulturních dějin německojazyčných zemí, které jsou zde chápány jako celek (s přihlédnutím k regionálním rozdílům). V centru pozornosti stojí jednak epochy, kterými procházela kultura těchto zemí od začátku novověku, jednak přístup současných generací k historickému kulturnímu dědictví. Seminář navazuje na přednášku rozborem autentických textů.
Výstupy z učení
Student dokáže určit a popsat nejdůležitější historické epochy v dějinách sledovaných zemí. Student dokáže identifikovat a shrnout nejdůležitější rysy politického, hospodářského a kulturního života v jednotlivých zemích.
Osnova
 • 1. Humanismus, renesance a reformace
 • 2. Baroko a osvícenství – hledání vzorů
 • 3. Romantismus a jeho dozvuky
 • 4. Průmyslová revoluce a její kulturní dopad
 • 5. Fin de siecle – mezi měšťanskou idylou a protiměšťáckým afektem
 • 6. První světová válka – mezi „Kulturou“ a „Civilizací“
 • 7. Výmarská republika – pokus o internacionalizaci kulturního a společenského života
 • 8. Nacionální socialismus v Německu a austrofašismus v Rakousku – kulturní dědictví v rukou antimodernistů
 • 9. Pokus o nový začátek – „Hodina Nula“
 • 10. Kultura v SRN, Rakousku a Švýcarsku – mezi „Restaurací“, protestním hnutím a konzumem
 • 11. Kultura v NDR – kultura jako předmět plánování
 • 12. Německojazyčný prostor jako součást sjednocené Evropy
 • 13. Závěrečná diskuze a shrnutí
Výukové metody
Přednášky, diskuse ve skupině, skupinové projekty, prezentace.
Metody hodnocení
písemná zkouška, aktivní spolupráce
Předmět je zařazen také v obdobích zima 2020.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.slu.cz/predmet/fpf/zima2021/UCJNNKKG