ARCHSTN009 Základy filozofie

Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě
léto 2024
Rozsah
1/1/0. 4 kr. Ukončení: z.
Vyučující
Mgr. Petr Slováček, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Petr Slováček, Ph.D. (cvičící)
Garance
Mgr. Petr Slováček, Ph.D.
Ústav archeologie - Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě
Předpoklady
Pro udělení zápočtu bude vyžadována aktivní účast na seminářích (příprava a studium zadaných textů). Předmět bude uzavřen testem ověřující znalosti probraných témat.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Cílem předmětu je seznámit studenty s vývojem evropské filosofie, a to především prostřednictvím setkávání s jejími nejvýznamnějšími reprezentanty, problémy a podobou jejich pojmové a argumentační prezentace. V souladu s tímto cílem bude těžiště zájmu předmětu položeno nikoliv pouze do úzké oblasti ontologie, ale do vztahu mezi ontologií a filosofickou tematizací tzv. věci lidských, čímž se dějiny filosofie i konkrétní filosofické problémy (ontologické, epistemologické, antropologické) vymaní ze své odborné izolovanosti. Studenti tak budou moci sledovat vývoj některých přístupů (filosofií) z jedné strany a zároveň porozumí trvalé aktualitě základních filosofických otázek a jejich nezmenšenému významu pro západní civilizaci ze strany druhé:
Osnova
 • 1. Život v antickém Řecku − řecká filosofie jako vykročení z mýtu, člověk a společnost v antickém Řecku 2. Recepce řeckého myšlení a jeho role v impériu (filosofie v rámci Římského impéria) 3. Počátky křesťanské Evropy − křesťanská proměna pojímání jednotlivce a společnosti 4. Rozum a víra − dva zdroje středověkého poznání a jejich vztah 5. Proměny středověkého myšlení − cesty Aristotela na latinský Západ, židovští a muslimští prostředníci a překladatelé 6. Význam renesance a humanismu v evropských dějinách 7. Novověká změna vědeckého paradigmatu − novověký obrat k člověku 8. Osvícenství a jeho antropologický optimismus 9. Filosofie a ideologie 19. stol. − jejich role v měnící se evropské společnosti 10. Meziválečná Evropa − kritika moderny 11. Kasický liberalismus – F. Hayek, L. von. Mieses 12. Slavní evropští emigranti − H. Arendtová, L. Strauss. 13. Nepřátelé svobodného světa – aneb standardní model sociálních věd
Literatura
  povinná literatura
 • Störig, H. J.: Malé dějiny filozofie. Praha 1993.
 • Blecha, I.: Základní problémy filozofie. Olomouc 1992.
 • Ballestrem, O.: Politická filozofie 20. století. Praha 1993.
  doporučená literatura
 • Holzhey, H. - Röd, W.: Filosofie 19. a 20. století II. Praha 2006.
 • Röd, W. Novověká filosofie II: od Newtona po Rousseaua. Praha 2004.
 • Röd, W. Novověká filosofie I: od Francise Bacona po Spinozu. Praha 2006.
Výukové metody
Přednáška, seminář
Metody hodnocení
Zápočet
Předmět je zařazen také v obdobích léto 2023.