UHVD2232 Hospodářské a sociální dějiny

Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě
zima 2021
Rozsah
1/1/0. 4 kr. Ukončení: z.
Vyučující
prof. PhDr. Zdeněk Jirásek, CSc. (přednášející)
prof. PhDr. Zdeněk Jirásek, CSc. (cvičící)
Garance
prof. PhDr. Zdeněk Jirásek, CSc.
Ústav historických věd - Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě
Rozvrh
Po 8:05–8:50 M123-1
 • Rozvrh seminárních/paralelních skupin:
UHVD2232/A: Po 8:55–9:40 M123-1, Z. Jirásek
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Kurz usiluje o zachycení vývoje hospodářských a sociálních dějin v českých zemích od počátku novověku do současnosti, tedy od 15. století po 21. století. Pozornost je věnována nejen výrobě řemeslné, manufakturní či tovární, ale i vývoji výroby zemědělské, těžbě surovin, peněžnímu sektoru a oblasti služeb. Je položen důraz na sledování modernizačních trendů a na kontext české ekonomiky s evropskou i světovou ekonomikou.
Výstupy z učení
Kurz usiluje o zachycení vývoje hospodářských a sociálních dějin v českých zemích od počátku novověku do současnosti, tedy od 15. století po 21. století. Pozornost je věnována nejen výrobě řemeslné, manufakturní či tovární, ale i vývoji výroby zemědělské, těžbě surovin, peněžnímu sektoru a oblasti služeb. Je položen důraz na sledování modernizačních trendů a na kontext české ekonomiky s evropskou i světovou ekonomikou.
Osnova
 • 1. Úvod – vymezení pojmu, literatura a prameny 2. Startovací zatížení a perspektivy – shrnuty předpoklady hospodářského vývoje 15. a 16. století. 3. Manufakturní období 4. Tereziansko-josefinské reformy a jejich dopad do hospodářství 5. První průmyslová revoluce I. 6. První průmyslová revoluce II. 7. Rakousko-uherská dynamika její konec 8. Republikánské hospodaření 1918-1939 9. Ekonomické výkyvy druhé republiky 10. Válečné hospodářství 11. Poválečná obnova 12. Ocelová koncepce a hledání reforem 13. Komunistické hospodářství 70. a 80. let, tržní systém po roce 1989
Literatura
  povinná literatura
 • Faltus, J. - Průcha, V. Hospodářské dějiny. Praha 1992, 143 s. info
 • Jindra, Z. Hospodářský vzestup českých zemí od poloviny 18. stoletní do konce monarchie. Praha 2015.
 • Pullmann, M. Konec experimentu. Přestavba a pád komunismu v Československu. Praha, 2011. info
 • PRŮCHA,V. a KOL. Hospodářské a sociální dějiny Československa 1918 - 1992. 1. díl: Období 1918 - 1945. Brno: Doplněk, 2004. info
  doporučená literatura
 • Faltus, J. - Průcha, V. Hospodářské dějiny. Praha 1992, 143 s. info
 • Janák, D. Rozvoj výroby a investiční výstavby v těžkém průmyslu na Ostravsku v letech 1949-1953. Časopis Slezského muzea, s. B, 1986, s. 139-161. info
 • Kaplan, K. Sociální souvislosti krizí komunistického režimu v letech 1953-1957 a 1968-1975. Praha 1993, 146 s. info
 • Kaplan, K. Sovětští poradci v Československu 1949-1956. Praha 1993, 146 s. info
 • Jirásek, Z. - Šůla, J. Velká peněžní loupež v Československu 1953 aneb 50:1. Praha 1992, 164 s. info
 • Myška, M. Problémy a metody hospodářských dějin. Metodické problémy studia dějin sekundárního sektoru. Ostrava, 2010. info
 • Zářický, A. Rothschildové a ti druzí, aneb, Dějiny velkopodnikání v Rakouském Slezsku před první světovou válkou. Ostrava, 2010. info
 • Geršlová, J., Sekanina, M. Lexikon našich hospodářských dějin: 19. a 20. století v politických a společenských souvislostech. Praha, 2003. info
 • SEKANINA, M., GERŠLOVÁ, J. Zrození nové doby. Stručné hospodářské dějiny českých zemí (od poloviny 19. století do konce 80. let 20. století). Ostrava-Valašské Meziříčí: VŠB TU, 1999. ISBN 80-7078-729-5. info
Výukové metody
Přednáška a seminář, referáty, seminární práce, diskuse.
Metody hodnocení
Písemná zkouška. Minimálně 75 % docházka, referát, aktivní přístup.
Další komentáře
Předmět je dovoleno ukončit i mimo zkouškové období.
Předmět je zařazen také v obdobích zima 2015, zima 2016, zima 2017, zima 2018, zima 2019, zima 2020.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.slu.cz/predmet/fpf/zima2021/UHVD2232