UCJPRAK6 Praktická cvičení 6

Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě
léto 2024
Rozsah
0/2/0. 3 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
Mgr. Lenka Jašková (cvičící)
Gregory Jason Bell, Ph.D. (cvičící)
Garance
PhDr. Libor Práger, Ph.D.
Ústav cizích jazyků - Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě
Předpoklady
C1 úroveň angličtiny
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Předmět Praktická cvičení 6 je šestý v sérií jazykových kurzů se záměrem systematicky rozvíjet všechny jazykové kompetence, tedy gramatiku, slovní zásobu, psaní, poslech a mluvení. Úroveň probírané učebnice odpovídá úrovni C1 Společného evropského referenčního rámce. (English FileAdvanced 6-10)
Výstupy z učení
Student bude schopen:
Porozumět široké škále náročných, delších textů a rozpoznat implicitní význam
Vyjadřovat se plynule a spontánně bez zjevného hledání výrazů
Používat jazyk flexibilně a efektivně pro společenské, akademické a profesní účel
. Vytvořit jasný, dobře strukturovaný a podrobný text o složitých tématech, který ukazuje kontrolované používání organizačních vzorců, konektorů a soudržných zařízení
Osnova
 • 1. Úvod a představení kurzu 2. (Unit 6) Verb + object + infinitive or gerund 3. (Unit 6) compound adjectives; main and secoondary stress 4. (Unit 7) permission, obligation, and necessity; intonation 5. (Unit 7) perception and sensation; -ure 6. (Unit 8) advanced gerunds and infinitives; homophones 7. (Unit 8) expressing future plans and arrangements 8. (Unit 9) ellipsis; auxiliary verbs and TO 9. (Unit 9) nouns, compound and possessive forms 10. (Unit 10) relative clauses; homographs 11. (Unit 10) cleft sentences; intonation and cleft sentences 12. Zápočtový test
Literatura
  povinná literatura
 • Latham-Koenig, Ch., C. Oxenden, J. Lambert, K. Chomacki. English File Advanced, (4th edition, 2020)
  doporučená literatura
 • SWAN, Michael. Practical English usage. Fourth edition. Oxford: Oxford University Press, 2017. ISBN 978-0-19-420243-5. info
 • GUDE, K., STEPHENS, M., EDWARDS, L., LUDLOW, K., WENDHOLT, H. a GUDE, K., STEPHENS, M., EDWARDS, L., LUDLOW, K., WENDHOLT, H. Cambridge English Advanced Result. Oxford: Oxford University Press, 2015. ISBN 978-0-19-451240-4. info
 • MURPHY, Raymond. English grammar in use: a reference and practice book for intermediate learners of English : without answers. 4th ed. New York: Cambridge University Press, 2012. ISBN 978-0-521-18908-8. info
 • HORNBY, A S. Oxford advanced learner's dictionary of current English. 6th ed. Oxford: Oxford University Press, 2002. ISBN 978-0-19-431585-2. info
 • Wells, J., Harlow C. Longman Pronunciation Dictionary. Longman, 2000. info
Výukové metody
Seminar
Metody hodnocení
Písemná a ústní zkouška.
Povinná účast na cvičeních min. 80 %.
Vyučovací jazyk
Angličtina
Další komentáře
Předmět je dovoleno ukončit i mimo zkouškové období.
Předmět je zařazen také v obdobích léto 2009, léto 2010, léto 2011, léto 2012, léto 2013, léto 2014, léto 2015, léto 2016, léto 2017, léto 2018, léto 2019, léto 2020, léto 2021, léto 2022, léto 2023.