UCJURKO Anglická úřední korespondence

Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě
zima 2023
Rozsah
0/2/0. 3 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
PhDr. Diana Adamová, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Barbora Hamplová (cvičící)
PhDr. Libor Práger, Ph.D. (cvičící)
Garance
PhDr. Diana Adamová, Ph.D.
Ústav cizích jazyků - Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě
Rozvrh seminárních/paralelních skupin
UCJURKO/A: Po 13:55–15:30 M10, B. Hamplová
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Předmět je zaměřen na praktické zvládnutí dovedností v rámci cizojazyčné korespondence. Cílem je naučit se psát anglické dopisy, které pokrývají základy personální i ekonomické problematiky. Důraz se klade na pečlivost, správnou formu, jazykovou přijatelnost a věcnou správnost. Sylabus: 1. Letters, faxes, emails 2. Content and style 3. Enquiries 4. Replies and quotations 5. Orders 6. Payment 7. Complaints and Adjustments 8. Credit 9. Banking 10. Agents and agencies 11. Transportation and shipping 12. CV/Resume Odborná literatura: Ashley, A.: Oxford Handbook of Commercial Correspondence. OUP, 2003. Ashley, A.: Oxford Correspondence Workbook. OUP, 2003.
Vyučovací jazyk
Angličtina
Informace učitele
Tři testy - terminologie, pět korespondenčních úkolů (dopisy), dva dobrovolné úkoly - opakování terminologie.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je dovoleno ukončit i mimo zkouškové období.
Předmět je zařazen také v obdobích zima 2008, zima 2009, zima 2010, zima 2011, zima 2012, zima 2013, zima 2014, zima 2015, zima 2016, zima 2017, zima 2018, zima 2019, zima 2020, zima 2021, zima 2022.
  • Statistika zápisu (nejnovější)
  • Permalink: https://is.slu.cz/predmet/fpf/zima2023/UCJURKO