UCJNNKWB Wortbildung im Deutschen

Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě
zima 2021
Rozsah
0/0/8. 4 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
doc. Dr. phil. Veronika Kotůlková (přednášející)
doc. PhDr. Gabriela Rykalová, Ph.D. (cvičící)
Garance
doc. PhDr. Gabriela Rykalová, Ph.D.
Ústav cizích jazyků - Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě
Předpoklady
bez předpoklau
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Přednáška se soustřeďuje na aktuální otázky německé slovotvorby, k nimž patří především tvoření slov skládáním a odvozováním. Zejména v oblasti skládání slov, kterému přes slovotvornou aktivitu a produktivitu předchází velmi často proces zkracování (viz. Kurzwortbildung), je patrná tendence k syntéze. Výklad je proto zaměřen na používání těchto slov v psané i mluvené podobě současného jazyka. Obsahovou součástí přednášené látky je tematizace souvislostí slovotvorby a textu. Na přednášku navazuje seminář, v němž se posluchači formou analýzy textu (na bázi konkrétních úkolů v pracovních listech) naučí aplikovat teoretické poznatky z přednášky.
Výstupy z učení
Posluchači se formou analýzy textu naučí aplikovat teoretické poznatky z oblasti slovotvorby po praxe.
Osnova
 • 1. Wortbildung: Wozu braucht man sie? Wortbildung und semantische Transparenz, Motivation
 • 2. Wortbildung zwischen Lexikon und Grammatik, Wortbildungsprodukt vs. Wortform und syntaktische Fügung
 • 3. Wortbildungsbaupläne I
 • 4. Wortbildung des Substantivs I
 • 5. Wortbildung des Substantivs II
 • 6. Wortbildung des Substantivs III
 • 7. Wortbildung und Adjektivgrammatik
 • 8. Wortbildung des Verbs I
 • 9. Wortbildung des Verbs II
 • 10. Wortbildungsprodukte im Wortschatz und Text
 • 11. Textkonstitutive Funktion der Wortbildung I
 • 12. Textkonstitutive Funktion der Wortbildung II
 • 13. Zusammenfassende Diskussion
Výukové metody
Přednášky, diskuse ve skupině, skupinové projekty, prezentace, domácí práce.
Metody hodnocení
written test, oral exam
Předmět je zařazen také v obdobích zima 2020.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.slu.cz/predmet/fpf/zima2021/UCJNNKWB