UIMOIBP038 Teorie jazyků a automatů I

Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě
léto 2023
Rozsah
2/2/0. 6 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
doc. RNDr. Lucie Ciencialová, Ph.D. (přednášející)
doc. RNDr. Lucie Ciencialová, Ph.D. (cvičící)
RNDr. Radka Poláková, Ph.D. (cvičící)
Garance
doc. RNDr. Lucie Ciencialová, Ph.D.
Ústav informatiky - Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě
Rozvrh
Út 16:25–18:00 B2
 • Rozvrh seminárních/paralelních skupin:
UIMOIBP038/A: Út 9:45–11:20 H1, R. Poláková
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
V tomto kurzu se zabýváme především teoretickými základy metod požívaných pro modelování struktur a postupů, tedy konečnými automaty, regulárními jazyky, regulárními výrazy a bezkontextovými gramatikami. Na teoretický základ navazují také příklady využití v praxi. Obsahová náplň cvičení vychází a časově sleduje obsahovou náplň přednášek.
Výstupy z učení
Student bude po absolvování předmětu schopen: - definovat důležité pojmy teoretické informatiky - používat abstraktní výpočetní modely - aplikovat získané poznatky na konkrétních příkladech.
Osnova
 • 1. Abeceda, formální jazyky, operace s formálními jazyky.
 • 2. Regulární jazyky, regulární výrazy.
 • 3. Konečné automaty.
 • 4. Uzávěrové vlastnosti regulárních jazyků.
 • 5. Chomského hierarchie jazyků.
 • 6. Regulární gramatiky a jejich vztah ke konečným automatům.
 • 7. Bezkontextové gramatiky, jejich varianty a vlastnosti.
 • 8. Zásobníkové automaty.
Literatura
  povinná literatura
 • CIENCIALOVÁ, Lucie. Teoretické základy informatiky. Opava: Slezská univerzita v Opavě, 2014. ISBN 978-80-7510-130-3. info
 • VAVREČKOVÁ, Šárka. Teorie jazyků a automatů I. Opava: Slezská univerzita v Opavě, 2017.
  doporučená literatura
 • LINZ, Peter. An introduction to formal languages and automata. Sixth edition. Burlington, MA: Jones, 2017. ISBN 978-1-284-07724-7. info
 • MEDUNA, Alexander a Petr ZEMEK. Regulated grammars and automata. New York: Springer, 2014. ISBN 978-1-4939-0368-9. info
 • Hopcroft, J. E., Motwani, R., Ullman, J. D. Introduction to Automata Theory, Languages and Computation. Upper Saddle River: Pearson Education Inc.,, 2003. info
 • ČERNÁ, I, M KŘETÍNSKÝ a A KUČERA. Automaty a formální jazyky I. Brno: FI MU, 2002. info
 • MEDUNA, A. Automata and Languages: Theory and Applications. Springer, London, 2000. info
Výukové metody
Přednáška s aktivizací
Přednáška s diskusí
Metody hodnocení
Zápočet: dvě písemky, účast na cvičeních min. 75 %. Zkouška: písemná a ústní část, seznam možných otázek na webu vyučujícího
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je zařazen také v obdobích léto 2021, léto 2022.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.slu.cz/predmet/fpf/leto2023/UIMOIBP038