UHVHMBP031 Nejnovější dějiny II

Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě
léto 2023
Rozsah
2/1/0. 5 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
prof. PhDr. Zdeněk Jirásek, CSc. (přednášející)
prof. PhDr. Zdeněk Jirásek, CSc. (cvičící)
Garance
prof. PhDr. Jiří Knapík, Ph.D.
Ústav historických věd - Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě
Rozvrh
Po 8:05–9:40 M7
 • Rozvrh seminárních/paralelních skupin:
UHVHMBP031/A: Po 11:25–12:10 M7, Z. Jirásek
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Cílem a předmětem přednášek je: poskytnout základní faktografie a osvětlit tendence vývoje české, resp. československé společnosti od roku 1938 do současnosti, charakterizovat jednotlivé státní celky a režimy, objasnit politický, hospodářský a kulturní vývoj, zachytit kontinuální trendy vývoje z období předválečného a válečného pro následující léta poválečná, charakterizovat dobu nacistické okupace a válečného období, poválečné „omezené“ demokracie i komunistického systému v jeho různých etapách, zachytit politický, hospodářský a sociální vývoj, základní rysy kulturního vývoje i každodenního života, poukázat na vliv širších evropských a středoevropských souvislostí. Témata přednášek jsou dále rozvíjena a prohlubována formou seminární výuky.
Výstupy z učení
Cílem a předmětem přednášek je: poskytnout základní faktografie a osvětlit tendence vývoje české, resp. československé společnosti od roku 1938 do současnosti, charakterizovat jednotlivé státní celky a režimy, objasnit politický, hospodářský a kulturní vývoj, zachytit kontinuální trendy vývoje z období předválečného a válečného pro následující léta poválečná, charakterizovat dobu nacistické okupace a válečného období, poválečné „omezené“ demokracie i komunistického systému v jeho různých etapách, zachytit politický, hospodářský a sociální vývoj, základní rysy kulturního vývoje i každodenního života, poukázat na vliv širších evropských a středoevropských souvislostí. Témata přednášek jsou dále rozvíjena a prohlubována formou seminární výuky.
Osnova
 • 1. Úvod, rozbor literatury a pramenů ke studiu nejnovějších československých, respektive českých dějin.
 • 2. Pomnichovská republika.
 • 3. Válečné období na území bývalého Československa a proces osvobozovaní.
 • 4. Domácí a zahraniční protinacistický odboj.
 • 5. Principy „omezené demokracie“.
 • 6. Hospodářský a sociální vývoj Československa 1945-1948.
 • 7. Krize 1947 a únorový převrat 1948.
 • 8. Zakladatelské období komunistického systému a jeho první krize (1948-1953).
 • 9. Exil a emigrace.
 • 10. Perzekuce a odpor.
 • 11. Politický vývoj Československa v 50. až 70. letech.
 • 12. Hospodářský a sociální vývoj Československa od roku 1948.
 • 13. Závěrečné shrnutí.
Literatura
  povinná literatura
 • GEBHART, J. - KUKLÍK, J. Velké dějiny zemí koruny české. Svazek 15.a (1938 - 1945). Praha: Paseka, 2007. info
 • GEBHART, J. - KUKLÍK, J. Velké dějiny zemí koruny české. Svazek 15.b (1938 - 1945). Praha: Paseka, 2007. info
 • Kaplan, K. Československo v letech 1945 - 1948, Praha 1991. info
 • Kaplan, K. Československo v letech 1948 - 1953, Praha 1991. info
 • Kaplan, K. Československo v letech 1953 - 1966, Praha 1992. info
 • Kaplan, K. Československo v letech 1967 - 1969, Praha 1993. info
  doporučená literatura
 • Jirásek, Z. Československá poúnorová emigrace a počátky exilu, Brno 1999. info
 • KAPLAN, K. Kronika komunistického Československa. Doba tání 1953 - 1956. Brno: Barrister & Principal, 2005. info
 • KAPLAN, K. Proměny české společnosti 1948 - 1960. Část první. Praha: UDV AV ČR, 2007. info
 • Kaplan, K. Národní fronta 1948–1960. Praha 2012.
 • KNAPÍK, J. - FRANC, M. a kol. Průvodce kulturním děním a životním stylem v českých zemích 1948-1967. I, II. Praha, 2011. info
 • Kocian, J. a kol. (eds.). Bolševismus, komunismus a radikální socialismus v Československu, 1-8. Praha 2003-2012.
 • Kocian J. – Devátá, M. 1948: únor 1948 v Československu: nástup komunistické totality a proměny společnosti. Praha 2011.
 • Kocian, J. – Smetana, V. a kol. Květnové volby 1946 – volby osudové? Československo před bouří. Praha 2014.
 • MACURA, Vladimír:. Šťastný věk a jiné studie o socialistické kultuře. Praha, 2009. info
 • Macháček, M. Gustáv Husák. Praha 2017.
 • Pažout, J. (ed.). Každodenní život v Československu 1945/48-1989. Praha 2015.
 • PRŮCHA, V. a kol. Hospodářské a sociální dějiny Československa 1918-1992: 1. díl. Období 1918-1945. Brno, vydavatelství Doplněk, 2004. ISBN 80-7239-147-X. info
 • PRŮCHA, V. a kol. Hospodářské a sociální dějiny Československa 1918-1992: 2. díl. Období 1945 - 1992. Brno, vydavatelství Doplněk, 2009. ISBN 978-80-7239-228-5. info
 • Rychlík, J. Češi a Slováci ve 20. století, spolupráce a konflikty. Praha, 2012. info
 • Tigrid, P. Kapesní průvodce inteligentní ženy po vlastním osudu, Praha 1990. info
Výukové metody
předáška, diskuse k přednášce, studium povinné literatury, konzultace
Metody hodnocení
Ústní zkouška. Docházka na semináře (75%), aktivní přístup.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je zařazen také v obdobích léto 2021, léto 2022.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.slu.cz/predmet/fpf/leto2023/UHVHMBP031