UHVHMBP030 Novodobé dějiny II

Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě
léto 2023
Rozsah
2/1/0. 5 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
doc. Mgr. Martin Pelc, Ph.D. (přednášející)
doc. Mgr. Martin Pelc, Ph.D. (cvičící)
Garance
doc. Mgr. Martin Pelc, Ph.D.
Ústav historických věd - Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě
Rozvrh
Út 8:55–10:30 M13
 • Rozvrh seminárních/paralelních skupin:
UHVHMBP030/A: Út 10:35–11:20 M13, M. Pelc
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Jednosemestrální přednáškový cyklus zahrnuje výklad českých dějin od 80. let 18. století do 30. let 20. století. Pozornost bude věnována formování novodobé české společnosti v 19. století v kontextu vývoje česko-německého vztahu v českých zemích habsburské monarchie. Problémové okruhy se soustředí na problematiku doby předbřeznové, revoluce 1848, český státoprávní program, liberalizace a demokratizace společnosti, formování moderních politických stran, nacionalizace společnosti v 80. letech, hospodářský a kulturní vývoj českých zemí v rámci habsburské monarchie. V návaznosti je věnována pozornost vzniku a vývoji československého státu v letech 1918-1938. Jsou sledovány stěžejní problémy politického, národnostního a hospodářského vývoje, zahraničně politická orientace, národnostní otázka, politický systém, příčiny Mnichova. Přednášky jsou koncipovány tak, že vyžadují podrobnější studium literatury. Přednášky dále rozvíjí seminář k dané problematice.
Výstupy z učení
Prohloubená znalost daného období
Osnova
 • 1. Úvod do problematiky.
 • 2. Doba předbřeznová a formování novodobé české společnosti.
 • 3. Revoluce 1848/49 a české země.
 • 4. Obnovení ústavnosti a česká politika 1861-1879.
 • 5. Česká politika 1879-1914.
 • 6. České politické elity 19. století.
 • 7. Národnostní vývoj v habsburské monarchii.
 • 8. Hospodářský a kulturní vývoj v českých zemích v 19. století.
 • 9. Vznik ČSR.
 • 10. Politický systém ČSR.
 • 11. Národnostní otázka v meziválečném Československu.
 • 12. Zahraniční politika ČSR.
 • 13. Mnichov a jeho příčiny.
Literatura
  povinná literatura
 • Hlavačka, M. a kol. České země v 19. století. Proměny společnosti v moderní době. Praha, 2014. info
 • Kárník, Z. České země v éře První republiky. Díl I. II. III. Praha, 2000. info
 • Kol. autorů. Velké dějiny zemí Koruny české, XIII., 1918-1929, XIV., 1929-1938. Praha 2000, 2002.
 • Kol. autorů. Velké dějiny zemí Koruny české, XI. 1792-1860. Praha-Litomyšl 2013.
 • Kol. autorů. Velké dějiny zemí Koruny české, XIIa, 1860-1890, XIIb, 1890-1918. Praha-Litomyšl 2012, 2013.
 • Pánek, J. – Tůma, O. a kol. Dějiny českých zemí. Praha 2018.
  doporučená literatura
 • Cerman, I. (ed). Habsburkové 1749-1918. Vznik občanské společnosti. Praha 2016.
 • Čornejová, I. – Rak, J. – Vlnas, V. Habsburkové v českých zemích. Ve stínu tvých křídel. Praha 2012.
 • Doubek, V. Česká politika a Rusko (1848-1914). Praha 2004.
 • Dejmek, J. Edvard Beneš. Politická biografie českého demokrata. Praha, 2008. info
 • Doubek, V. – Hladký, L. – Vlček, R. T. G. Masaryk a Slované. Praha 2014.
 • Hlavačka, M. Zlatý věk české samosprávy. Libri, Praha, 2006. info
 • Hroch, M. Pohledy na národ a nacionalismu. Praha, 2003. info
 • Hroch, M. Národy nejsou dílem náhody. Praha, 2003. info
 • Jindra, Z. – Jakubec, I. a kol. Hospodářský vzestup českých zemí od poloviny 18. století do konce monarchie. Praha 2015.
 • Kořalka, J.l. František Palacký. Praha, 1998. info
 • Kořalka, J. Češi v habsburské monarchii a v Evropě 1815-1918. Praha, 1996. info
 • Křen, J. Dvě století Evropy. Praha, 2005. info
 • Lacina, V. Zlatá léta československého hospodářství (1918-1929). Praha 2000.
 • Lustigová, M. Karel Kramář. První československý premiér. Praha, 2007. info
 • Malíř, J.-Marek, P. Politické strany. Vývoj politických stran a hnutí v českých zemích a Československu 1861-2004. I. díl. Brno, 2005. info
 • -. Poslední staročech. Sborník k 70. narozeninám Jiřího Raka. Praha 2017. 2017. info
  neurčeno
 • Štaif Jiří: Modernizace na pokračování. Společnost v českých zemích (1770-1918). Praha 2020.
Výukové metody
frontální výuka, diskuze
Metody hodnocení
Písemná zkouška. Docházka na semináře (75%), aktivní přístup.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je zařazen také v obdobích léto 2021, léto 2022.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.slu.cz/predmet/fpf/leto2023/UHVHMBP030