UCJNNPDL20 Deutsche Literatur des 20. Jahrhunderts

Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě
léto 2021
Rozsah
1/1/0. 4 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
doc. Dr. phil. Martin Maurach (přednášející)
Mgr. Miroslav Urbanec, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Miroslav Urbanec, Ph.D. (cvičící)
Garance
doc. Dr. phil. Martin Maurach
Ústav cizích jazyků - Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě
Rozvrh
St 8:05–8:50 LUCJ
 • Rozvrh seminárních/paralelních skupin:
UCJNNPDL20/A: St 8:55–9:40 LUCJ, M. Urbanec
Předpoklady
TYP_STUDIA ( N )
bez předpokladu
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Předmět poskytuje na příkladu vybraných textů přehled nejvýznamnějších autorů a uměleckých proudů v německy psané literatuře 20. století. Cílem předmětu je ukázat, že na dějiny literatury nelze pohlížet jen prizmatem abstraktních jmen, letopočtů a událostí, ale že rozhodující roli hrají samotné texty. Předmět proto klade důraz na osvojení si základních znalostí nutných k formální analýze literárních textů.
Výstupy z učení
Orientace v současné anglicky psané literatuře různých žánrů. Schopnost kritické interpretace literárních textů.
Osnova
 • 1. Einführung in die Analyse von Kurzprosa (Beispiel: Marie Luise Kaschnitz)
 • 2. Rainer Maria Rilke: Ausgewählte Gedichte
 • 3. Texte des Expressionismus und Dadaismus (u.a. Gottfried Benn)
 • 4. Franz Kafka: „Das Urteil“ und andere Texte
 • 5. Thomas Mann: Auszug aus „Tonio Kröger“ u.a. Texte
 • 6. Bertolt Brecht: „Mutter Courage“ und das epische Theater
 • 7. Alfred Döblin: „Berlin Alexanderplatz“ und der Montageroman
 • 8. Friedrich Dürrenmatt: „Der Besuch der alten Dame“ und andere Texte
 • 9. Heinrich Böll: „Bekenntnis zur Trümmerliteratur“ und sein Kontext
 • 10. Lyrik von Ingeborg Bachmann und Paul Celan
 • 11. Christa Wolf: Ausgewählte Texte
 • 12. Volker Braun: Kurzprosa
 • 13. Zusammenfassende Diskussion
Výukové metody
Přednášky, diskuse ve skupině, skupinové projekty, prezentace, domácí práce, četba.
Metody hodnocení
písemná zkouška, docházka 75%, aktivní spolupráce ve výuce

 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.slu.cz/predmet/fpf/leto2021/UCJNNPDL20