UBKCJLBP41 Starší světová literatura

Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě
zima 2023
Rozsah
2/0/0. 3 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
Mgr. Jakub Sichálek, Ph.D. (přednášející)
Garance
Mgr. Jakub Sichálek, Ph.D.
Ústav bohemistiky a knihovnictví - Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě
Rozvrh
St 16:25–18:00 M12
Předpoklady
Schopnost číst literární díla světové literatury v českém překladu.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Cílem přednášky je seznámit studenty s nejvlivnějšími staršími díly světové literatury a představit je ve spojitosti s jejich působením na českou literaturu i evropskou kulturu (např. hudební). Časový i tematický záběr je široký, sahající od nejstarších epických tradic až po německý či francouzský klasicismus. Témata budou kontextově pojata, s důrazem na specifika epoch, stylů, poetik, se zřetelem rovněž k dějinám českého překladu a akulturaci cizích tradic.
Výstupy z učení
Student bude po absolvování kurzu schopen: charakterizovat pojem "světová literatura"; popsat specifika epoch, stylů či poetik; představit vybraná základní díla starší světové literatury a shrnout jejich vliv na českou (případně evropskou) kulturu.
Osnova
 • Pojem "světová literatura"; orální epika.
 • Bible, pseudepigrafy, apokryfy.
 • Literatura staré Číny (Tao te ťing; Čuang-cʼ).
 • Arabská literární tradice (Tisíc a jedna noc).
 • Antická literatura (Sofoklés: Král Oidipús; Aristofanés: Lysistraté; Ovidius: Umění milovat, Léky proti lásce).
 • Středověký román (Tristan a Izolda).
 • Středověké legendy a latinská lyrika (Život Konstantina, Život Metoděje; Carmina Burana).
 • Vernakulární literatura vrcholného a pozdního středověku (Dante Alighieri, Geoffrey Chaucer).
 • Renesanční próza (F. Rabelais: Gargantua a Pantagruel).
 • Začátky moderního románu (M. de Cervantes Saavedra: Don Quijote).
 • Alžbětinské drama (W. Shakespeare: Sen noci svatojánské).
 • Poezie německého baroka.
 • Faust.
Literatura
  povinná literatura
 • PUCHNER, Martin. Svět ve slovech. Brno, 2018. info
 • ČERNÝ, V. Soustavný přehled obecných dějin literatury naší vzdělanosti 1. Středověk. Jinočany, 1996. info
 • ČERNÝ, V. Soustavný přehled obecných dějin literatury naší vzdělanosti (2): Podzim středověku a renesance. Jinočany, 1998. info
 • ČERNÝ, V. Soustavný přehled obecných dějin literatury naší vzdělanosti (3): Baroko. Jinočany, 2005. info
  doporučená literatura
 • CURTIUS, E. R. Evropská literatura a latinský středověk. Praha, 1998. info
 • HILSKÝ, M. Shakespeare a jeviště svět. Praha, 2015. info
 • SEHNAL, D. Kniha Laozi. Překlad s filologickým komentářem. Praha, 2013. info
 • STEHLÍKOVÁ, E. Vetera et nova. Praha, 2014. info
 • SVATOŇ, V. Na cestě evropským literárním polem. Studie z komparatistiky. Praha, 2017. info
 • VAVŘÍNEK, V. Cyril a Metoděj mezi Konstantinopolí a Římem. Praha, 2013. info
Výukové metody
Přednášky, diskuse, domácí četba.
Metody hodnocení
Průběžná domácí příprava (četba); závěrečný písemný test.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je zařazen také v obdobích zima 2020, zima 2021, zima 2022.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.slu.cz/predmet/fpf/zima2023/UBKCJLBP41