UHVHCOBP08 Základy archivnictví

Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě
léto 2023
Rozsah
1/1/0. 3 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
PhDr. Jaromíra Knapíková (přednášející)
PhDr. Jaromíra Knapíková (cvičící)
Garance
PhDr. Jaromíra Knapíková
Ústav historických věd - Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě
Rozvrh
St 13:05–13:50 M5
 • Rozvrh seminárních/paralelních skupin:
UHVHCOBP08/A: St 13:55–14:40 M6, J. Knapíková
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Předmět si klade za cíl seznámit studenty historie a příbuzných oborů archivnictví se základními problémy metodologie archivnictví a archivní praxe. Usnadní jim orientaci v archivech ČR i archivech zahraničních, seznámí je se základními termíny užívanými v archivnictví, podmínkami archivního studia i základními principy předarchivní péče o písemnosti. V seminární části výuky se počítá s názornými ukázkami archivního materiálu.
Výstupy z učení
Předmět si klade za cíl seznámit studenty historie a příbuzných oborů archivnictví se základními problémy metodologie archivnictví a archivní praxe. Usnadní jim orientaci v archivech ČR i archivech zahraničních, seznámí je se základními termíny užívanými v archivnictví, podmínkami archivního studia i základními principy předarchivní péče o písemnosti. V seminární části výuky se počítá s názornými ukázkami archivního materiálu.
Osnova
 • 1. Archiv, Archivnictví v historii až současnosti. Definice oboru s vymezením vůči muzeologii, knihovnictví 2. Seznámení se základní doporučenou literaturou ke studiu oboru včetně odkazů na archivní periodika, bibliografie 3. Archivní prameny 4. Principy provenienční a pertinenční, etapy archivní práce (třídění, pořádání, skartace) 5. Archivní fond, sbírky, pozůstalosti 6. Sestavování, typologie archivních pomůcek (archivní inventář, katalog). Zpřístupňování, ochrana využívání archiválií 7. Organizace českého archivnictví a jeho historie 8. Síť archivů v ČR v současnosti a jejich fondy 9. Nejdůležitější zahraniční archivy z hlediska českých dějin 10. Seznámení a diskuze nad průvodci po archivech ČR a archivech zahraničních 11Podmínky bádání v archivech, exkurze do Zemského archivu, případně Okresního archivu v Opavě 12. Zákonné normy týkající se archivnictví v ČR 13. Spisovna, registraturní pořádek a pomůcky. Předarchivní péče vykonávaná státními archivy
Literatura
  povinná literatura
 • Bartoš, J. Úvod do archivnictví pro historiky. Olomouc 1995.
 • Štouračová, J. Úvod do archivnictví. Brno 1999.
 • Bartoš, J. - Chobot, K.: Úvod do archivnictví pro historiky. Olomouc 2000.
  doporučená literatura
 • Rameš, V. Slovník pro historiky a návštěvníky archivů. Praha 2005.
 • Müller, K. Sborník Zemského archivu v Opavě 2017. Opava 2017.
 • Babička, Vácslav. Postavení archivnictví v systému státní správy. Praha 1990.
Výukové metody
přednášky, seminární výuka a diskuse, ukázky pramenů, konzultace
Metody hodnocení
písemný test
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je dovoleno ukončit i mimo zkouškové období.
Předmět je zařazen také v obdobích léto 2022.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.slu.cz/predmet/fpf/leto2023/UHVHCOBP08