UCJITBP326 Italská literatura 4

Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě
léto 2021
Rozsah
1/1/0. 5 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
Mgr. Táňa Pavlíková Alešová, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Táňa Pavlíková Alešová, Ph.D. (cvičící)
Garance
Mgr. Táňa Pavlíková Alešová, Ph.D.
Ústav cizích jazyků - Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě
Předpoklady
TYP_STUDIA ( B )
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Náplň kurzu tvoří italská literatura 20. století jako odraz společenských a politických proměn země. Cílem přednášky je charakterizovat dané období a zařadit jednotlivé představitele z hlediska žánrů i tvůrčích postupů. Cílem seminářů je analýza předem zadávané ukázky literárního díla, která má vyústit ve společnou diskusi. Tento předmět je doplňován povinně volitelným seminářem Současná italská próza 1 a 2.
Výstupy z učení
Student se orientuje v hlavních literárních směrech 20. století, umí zařadit nejvýznamnější italské autory a díla do literárního a historického kontextu, umí podrobit literární text formální i obsahové analýze.
Osnova
 • 1.-2. L'età giolittiana: il contesto storico e culturale. I poeti crepuscolari
 • 3.-4. I futuristi e altri poeti del periodo
 • 5.-6. Il nuovo indirizzo del romanzo italiano: l’indagine introspettiva
 • 7.-8. La letteratura del ventennio fascista: la poesia
 • 9.-10. La letteratura del ventennio fascista: Solaria e il neorealismo degli anni ‘30
 • 11. Il secondo neorealismo e l'altra prosa del secondo dopoguerra
 • 12. Lo sviluppo di nuove forme di prosa e poesia
 • 13. La prosa contemporanea
Literatura
  povinná literatura
 • Segre, C., Martignoni, C. Leggere il mondo. Voll. V-VIII. Milano: Mondadori, 2001.
 • Casadei, A., Santagata, M. Manuale di letteratura italiana contemporanea. Roma: Laterza, 2006.
Výukové metody
Přednášky a semináře
Metody hodnocení
Povinná účast na seminářích (min. 70 %), domácí příprava zadaných textů, ústní zkouška.
Vyučovací jazyk
Italština

 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.slu.cz/predmet/fpf/leto2021/UCJITBP326