UIINP36 Tvorba WWW stránek II

Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě
léto 2024
Rozsah
0/2/0. 2 kr. Ukončení: z.
Vyučující
doc. RNDr. Lucie Ciencialová, Ph.D. (cvičící)
RNDr. Michal Perdek (cvičící)
Garance
doc. RNDr. Lucie Ciencialová, Ph.D.
Ústav informatiky - Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Obsahem předmětu je tvorba dynamických webových stránek s využitím jazyka PHP a MySQL.
Výstupy z učení
Student bude po absolvování předmětu schopen:
- využít PHP pro zjednodušení tvorby webových stránek;
- analyzovat použití databáze v konkrétních případech;
- navrhnout jednoduchou relační databázi splňující 2NF
- obsloužit tuto databázi PHP skripty
Osnova
 • 1. Úvod do PHP
 • 2. Formuláře
 • 3. Pole + příkazy FOR a WHILE + Připojení k databázi
 • 4. Struktura databáze
 • 5. Vkládání, úprava a výběr dat
 • 6. Tvorba homepage
 • 7. Cookies a Session
 • 8. Příklady použití – počitadlo přístupu, e-mail s přílohou, generování obrázků
 • 9. AJAX
Literatura
  povinná literatura
 • HOPKINS, Callum. PHP okamžitě. Brno: Computer Press, 2014. ISBN 978-80-251-4196-0. info
  doporučená literatura
 • The PHP Group. PHP Hypertext Preprocessor. URL info
 • WELLING, Luke a Laura THOMSON. PHP and MySQL web development. Fifth edition. Hoboken, NJ: Addison-Wesley, 2017. ISBN 978-0-321-83389-1. info
 • ULLMAN, Larry E. PHP for the web. Fifth edition. San Francisco: Peachpit Press, 2016. ISBN 0-13-429125-5. info
 • W3SCHOOLS. W3Schools.com - THE WORLD'S LARGEST WEB DEVELOPER SITE. 2016. URL info
 • BÖHMER, Marian. Návrhové vzory v PHP: 23 vzorových postupů pro rychlejší vývoj. Computer Press, 2012. ISBN 978-80-251-3338-5. info
 • GILMORE, W. J. Beginning PHP 5 and MySQL: From novice to professional. CA United States: Apress, 2008. ISBN 978-1590598627. info
Výukové metody
Cvičení v počítačové učebně
Diskuze
Metody hodnocení
Zápočet:
1. Vytvoření dynamických stránek – na zadané téma
2. Využití databáze MySQL
3. V zápočtovém týdnu proběhne test – nutno získat více než 50 % bodů.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je dovoleno ukončit i mimo zkouškové období.
Předmět je zařazen také v obdobích léto 2020, léto 2021, léto 2022, léto 2023.