UCJNNKLD Vertiefende Landeskunde – Deutschland

Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě
zima 2021
Rozsah
0/0/12. 4 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
PhDr. Mathias Becker, M.A. (přednášející)
PhDr. Mathias Becker, M.A. (cvičící)
Garance
PhDr. Mathias Becker, M.A.
Ústav cizích jazyků - Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě
Předpoklady
bez předpokladu
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Cílem předmětu je poskytnout náhled do každodenního života, historie a kultury Německa, a to výběrově, za pomoci vybraných textů. Předmětem zkoumání mají být kulturní, politické a sociální události s velkým symbolickým významem a jejich interpretace v různých historických obdobích včetně současnosti. Posluchačům mají být zprostředkovány základní znalosti německých dějin i současnosti.
Výstupy z učení
Student dokáže určit a popsat nejdůležitější historické epochy v dějinách sledovaných zemí. Student dokáže identifikovat a shrnout nejdůležitější rysy politického, hospodářského a kulturního života v jednotlivých spolkových zemích.
Osnova
  • Zvláštní důraz se klade na kulturně-historická témata, např.:
  • 1. Sever-jih, východ-západ, bída-bohatství: Co Němce rozděluje a co spojuje;
  • 2. Vysoká kultura, „americká“ kultura, hudební kultura: Zlomy a kontinuita v kulturní paměti Němců.
Výukové metody
Přednášky, diskuse ve skupině, skupinové projekty, prezentace.
Metody hodnocení
písemná zkouška, prezentace
Předmět je zařazen také v obdobích zima 2020.
  • Statistika zápisu (nejnovější)
  • Permalink: https://is.slu.cz/predmet/fpf/zima2021/UCJNNKLD