UCJPREK1 Překladové cvičení 1

Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě
zima 2023
Rozsah
0/2/0. 3 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
PhDr. Libor Práger, Ph.D. (cvičící)
Garance
Mgr. Markéta Johnová, Ph.D.
Ústav cizích jazyků - Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
V tomto kurzu se studenti budou zabývat jazykem reklamy, komiksů a fikce. Cílem je naučit se vnímat překlad jako reprezentaci textu v jednom jazyce pomocí reprezentace textu v jiném jazyce. V semináři budou studenti překládat texty z angličtiny do češtiny.
Výstupy z učení
Po absolvování kurzu bude student schopen:
- identifikovat a shrnout hlavní rysy úspěšných překladů;
- identifikovat a popsat vhodné strategie pro úspěšné překlady
- popíše faktory, které ovlivňují úspěch překladu;
- aplikuje teoretické znalosti na přípravu a prezentaci vlastních překladů
Osnova
 • 1. Úvod do překladu 2. Hlavní aspekty překladu 3. Překlad reklamních sloganů 1 4. Překlad reklamních sloganů 2 5. Překlad karikatur - Jim Davis, Garfield 6. Překlad dramatu 1 7. Překlad dramatu 2 8. Překlady cestopisů 9. Překlad fantasy 10. Překlad humoru 11. Překlad biografie a deníku 12. Překládání sci-fi 13. Prezentace překladů
Literatura
  povinná literatura
 • Baker, M. In Other Words. London: Routledge, 1992. info
  doporučená literatura
 • Knittlová, D. K teorii i praxi překladu. Olomouc, 2003. info
 • Mounin, G. Teoretické problémy překladu. Praha, 1999. info
 • Čechová et al. Komplexní jazykové rozbory. Praha: SPN, 1996. info
 • Bell, R.T. Translation and Translating. London: Longman, 1991. info
 • Newmark, P. A Textbook of Translation. London and New York: Prentice Hall, 1988. info
Výukové metody
Seminář
Metody hodnocení
aktivní účast na seminářích, zpracování zadaných překladů
Další komentáře
Předmět je dovoleno ukončit i mimo zkouškové období.
Předmět je zařazen také v obdobích zima 2008, zima 2009, zima 2010, zima 2011, zima 2012, zima 2013, zima 2014, zima 2015, zima 2016, zima 2017, zima 2018, zima 2019, zima 2020, zima 2021, zima 2022.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.slu.cz/predmet/fpf/zima2023/UCJPREK1