UBKCJLNP10 Vývoj spisovné češtiny

Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě
zima 2023
Rozsah
2/1/0. 5 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
doc. PhDr. Miloslav Vondráček, Ph.D. (přednášející)
doc. PhDr. Miloslav Vondráček, Ph.D. (cvičící)
Garance
doc. PhDr. Miloslav Vondráček, Ph.D.
Ústav bohemistiky a knihovnictví – Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě
Rozvrh
Čt 12:15–13:50 M5
 • Rozvrh seminárních/paralelních skupin:
UBKCJLNP10/A: Čt 13:55–14:40 M5, M. Vondráček
Předpoklady
Základní orientace v tematice historické mluvnice češtiny.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Cílem předmětu je seznámit posluchače s přehledem vývoje češtiny (od doby nejstarších českých písemných záznamů); v novější době pak zejména od 19. století po současnost.
Výstupy z učení
Min. 60% participation in seminars, elaboration of a report or presentation, analysis of a selected historical Czech text.
Osnova
 • Předmět je zaměřen na vývoj českého jazyka a jeho kontaktů s dalšími evropskými jazyky. Studenti se seznámí s našimi jazykovědnými pracovišti, lingvistickými směry a nejnovějšími přístupy k jazyku. Teoretické poznatky získané při výkladu v rámci přednášek jsou aplikovány v seminářích při rozboru textů. Výklad o vývoji jazyka od přelomu bude doveden po současnost. Na seminářích budou studenti pracovat s ukázkami dobových textů.
Literatura
  povinná literatura
 • CUŘÍN, F. Vývoj spisovné češtiny. Praha : SPN, 1985. Online info
 • ŠLOSAR D., VEČERKA R., DVOŘÁK J., MALČÍK P. Spisovný jazyk v dějinách české společnosti. Host, Brno 2009. Online. Brno, 2009, [citováno 2024-04-24] info
  doporučená literatura
 • NECHUTOVÁ, J. a kol. Čítanka ze slovanské jazykovědy v českých zemích I. FF MU, Brno 1982.. Online info
 • HAVRÁNEK, B. Vývoj českého spisovného jazyka. Praha 1980. Online info
  neurčeno
 • CUŘÍN, F. Vývoj českého jazyka a dialektologie. Praha: SPN 1977. Online info
 • PLESKALOVÁ, J. Vývoj spisovné češtiny. In Kapitoly z dějin české jazykovědné bohemistiky. Praha: Academia 2007, s.473-498.. Online info
Výukové metody
Přednášení
Přednáška
Metody hodnocení
Zkouška formou písemného testu + ústní analýza textu.
Informace učitele
Aktivní účast na seminářích (při větší absenci je nutno vypracovat seminární práci; min. je ale 50 % účasti na seminářích).
Zpracování a přednes referátu nebo prezentace jiného typu komentáře k vybranému problému (seznam témat bude předložen v úvodním semináři), prezentace analýzy k vybranému historickému českému textu (seznam textů nebo odkaz na zdroj bude poskytnut na počátku semestru).
Zkouška se bude skládat ze dvou částí, a to z písemného testu, který je předpokladem pro ústní část, a z ústní části (vycházející z rozboru textu).
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je zařazen také v obdobích zima 2021, zima 2022.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.slu.cz/predmet/fpf/zima2023/UBKCJLNP10