UCJNNKSCH Schüleraktivierung

Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě
léto 2021
Rozsah
0/0/8. 3 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
Mgr. Jana Nálepová, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Jana Nálepová, Ph.D. (cvičící)
Garance
Mgr. Jana Nálepová, Ph.D.
Ústav cizích jazyků - Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě
Předpoklady
TYP_STUDIA ( N )
bez předpokladu
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Seminář je věnován možnostem aktivizace žáků ve výuce cizího jazyka. Činnostně zaměřená komunikativní výuka vyžaduje využívání nových metod interakce, při kterých jsou žáci v centru pozornosti, a je vyžadována jejich aktivní spolupráce. Předmět seznámí studenty s různými aktivizačními metodami výuky cizích jazyků, jako jsou různé ledolamky, týmové hry, hraní rolí, různé formy diskuze, případové studie, cvičení na stanovištích a projekty.
Výstupy z učení
Znalosti strategií a technik výuky cizích jazyků. Znalosti o aktuálních trendech ve výuce.
Osnova
 • 1. Kennenlernenspiele
 • 2. Motivation
 • 3. Eisbrecher
 • 4. Warming-up
 • 5. Bewegungspiele
 • 6. Teambuilding
 • 7. Aktivitäten für Multiple-Intelligenzen
 • 8. Brettspiele
 • 9. Sprach- und Wortspiele
 • 10. Rollenspiele
 • 11. Diskussionen
 • 12. Feedback geben
 • 13. Zusammenfassung und Evaluation
Výukové metody
Diskuse ve skupině, skupinové projekty.
Metody hodnocení
aktivní spolupráce, ústní zkouška

 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.slu.cz/predmet/fpf/leto2021/UCJNNKSCH