UCJIOPBP07 Dějiny a reálie Itálie 2

Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě
léto 2024
Rozsah
1/1/0. 4 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
Mgr. Táňa Pavlíková Alešová, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Jaroslava Malá (cvičící)
Garance
Mgr. Táňa Pavlíková Alešová, Ph.D.
Ústav cizích jazyků - Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Páteř kurzu tvoří výklad italských dějin 20. století. Seminář je věnován čtení dobových textů.
Výstupy z učení
Student se orientuje v italské historii 20. století.
Osnova
  • 1. Období Giolittiho vlád. 2. Dobývání Libye. 3. 1. světová válka a následující období. 4. Fašismus. 5. Italská říše a válečné zločiny v Libyi a v Etiopii. 6. Druhá světová válka a odboj proti fašismu. 7. Ústava Italské republiky. 8. Ekonomický rozvoj let 50. a 60. 9. Hnutí roků 1968 a 1977. 10. Strategie zastrašování a napětí. 11. Terorismus a nezákonné tajné organizace. 12. Konec 1. republiky a Berlusconiho nástup. 13. 20. století v italofonních oblastech mimo území Italské republiky.
Literatura
    povinná literatura
  • Procacci, G. Dějiny Itálie. (Vybrané kapitoly). Praha Lidové noviny, 1997. info
    doporučená literatura
  • Velký atlas světových dějin. Praha 2002. info
  • Cassese, S. Il cittadino e la repubblica italiana. Bari: Laterza, 2001.
Výukové metody
přednášky a semináře
Metody hodnocení
povinná účast na seminářích, písemná zkouška
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je zařazen také v obdobích léto 2021, léto 2022, léto 2023.