UCJIOPBP54 Angličtina 3

Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě
zima 2023
Rozsah
0/2/0. 3 kr. Ukončení: z.
Vyučující
PhDr. René Kron, Ph.D. (cvičící)
Garance
PhDr. René Kron, Ph.D.
Ústav cizích jazyků - Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Předmět je zaměřen na systematický a všestranný rozvoj jazykové kompetence a na praktickou aplikaci komunikativních dovednosti pro mírně pokročilé mluvčí angličtiny. Studenti si ve cvičeních upevní a prohloubí znalost anglické gramatiky, rozšíří slovní zásobu a procvičí výslovnost. Důraz bude kladen na mluvení a poslech. Hodiny budou založeny na lekcích 9-12 učebnice English File Pre-Intermediate 3rd Edition.
Výstupy z učení
Student je schopen komunikovat v angličtině na úrovni B2.
Osnova
  • 1. Second conditional. Animals. Word stress. 2. Present perfect + for and since. Phobias and words related to fear. Sentence stress. 3. Present perfect vs past simple. Biographies. Word stress. 4. Passive. Verbs (invent, discover, etc.). Sentence stress. 5. Used to + inf. School subjects. 6. Might. Word building (noun formation). Diphthongs. 7. Expressing movement. Sports. 8. Word order of phrasal verbs. Phrasal verbs. Linking. 9. So, neither + auxiliaries. Similarities. Sentence stress. 10. Past perfect. Verb phrases. Contractions. 11. Reported speech. Say vs tell. Double consonants. 12. Questions without auxiliaries. 13. Revise and check 9-12.
Literatura
    povinná literatura
  • Oxenden, Latham-Koenig, Seligson. New English File Pre-Intermediate, Oxford 2009. Student´s Book + Workbook. info
Výukové metody
Cvičení.
Metody hodnocení
Povinná účast 75%, test.
Vyučovací jazyk
Angličtina
Předmět je zařazen také v obdobích zima 2020, zima 2021, zima 2022.
  • Statistika zápisu (nejnovější)
  • Permalink: https://is.slu.cz/predmet/fpf/zima2023/UCJIOPBP54