UIINP02 Algoritmy a programování I

Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě
zima 2023
Rozsah
2/2/0. 4 kr. Ukončení: z.
Vyučující
doc. RNDr. Lucie Ciencialová, Ph.D. (přednášející)
doc. RNDr. Lucie Ciencialová, Ph.D. (cvičící)
RNDr. Jiří Martinů (cvičící)
Mgr. Jan Schreier (cvičící)
RNDr. Šárka Vavrečková, Ph.D. (cvičící)
Garance
doc. RNDr. Lucie Ciencialová, Ph.D.
Ústav informatiky - Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě
Rozvrh
Út 16:25–18:00 H2
 • Rozvrh seminárních/paralelních skupin:
UIINP02/A: St 9:45–11:20 B3a, Š. Vavrečková
UIINP02/B: St 18:05–19:40 B3a, J. Schreier
UIINP02/C: Čt 17:15–18:50 H4, J. Martinů
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Předmět Algoritmy a programování I je úvodem do programování, studenti se naučí navrhovat algoritmy, pochopí jejich logickou strukturu, syntaxi a sémantiku programovacího jazyka. Studenti se rovněž naučí správně používat datové typy (jak standardní, tak i typy definované uživatelem), cykly, procedury a funkce. V předmětu budou studenti seznámeni také se základními metodami optimalizace algoritmů.
Výstupy z učení
Studenti se naučí navrhovat algoritmy, pochopí jejich logickou strukturu, syntaxi a sémantiku programovacího jazyka. Studenti se rovněž naučí správně používat datové typy (jak standardní, tak i typy definované uživatelem), cykly, procedury a funkce.
Osnova
 • 1. Algoritmus, dělení algoritmů, rekurze, iterace, reprezentace algoritmů.
 • 2. Asymptotiky, časová a prostorová složitost.
 • 3. Základní pojmy a syntaxe: proměnná, pole, operátory, aritmetické výrazy, větvení, cykly, funkce.
 • 4. Vývojové diagramy.
 • 5. Jazyk C++: základní syntaxe, komentáře, struktura programu, proměnné a datové typy.
 • 6. Funkce, funkce main, struktury IF THEN ELSE, SWITCH.
 • 7. Cykly WHILE, DO WHILE, FOR.
 • 8. Řazení, vlastnosti a složitost řadících algoritmů, Bubble sort, Shaker sort, Quick sort, Insert sort, Select sort, Merge sort, Heap sort, Radix sort, Bogo sort, Bozo sort.
 • 9. Složené datové typy, struktury.
 • 10. Ukazatele.
Literatura
  povinná literatura
 • • MATOUŠEK, David. C++ bez předchozích znalostí. Brno: Computer press, 2016. ISBN 9788025146408.
 • • PŠENČÍKOVÁ, Jana. Algoritmizace. Vyd. 2. Kralice na Hané: Computer Media, 2009. ISBN 978-807-4020-346.
  doporučená literatura
 • Prokop, J. Algoritmy v jazyku C a C++. Praha, 2015. ISBN 24797465. info
 • Stephen Prata. Mistrovství v C++ 4. aktualizované vydání. 2013. ISBN 9788025138281. info
 • http://msdn.microsoft.com.
 • • http://www.algoritmy.net, www.itnetwork.cz, http://www.cplusplus.com/, https://stackoverflow.com
Výukové metody
Interaktivní přednášky, cvičení u počítače
Metody hodnocení
Odevzdání úkolů a zápočtového projektu, diskuse nad projektem.
Povinná účast na cvičeních min. 75 %.
Navazující předměty
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je dovoleno ukončit i mimo zkouškové období.
Předmět je zařazen také v obdobích zima 2019, zima 2020, zima 2021, zima 2022.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.slu.cz/predmet/fpf/zima2023/UIINP02