UIMOIBP011 Databázové systémy I

Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě
zima 2023
Rozsah
2/2/0. 6 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
Mgr. Daniel Valenta, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Daniel Valenta, Ph.D. (cvičící)
Garance
Mgr. Daniel Valenta, Ph.D.
Ústav informatiky – Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě
Rozvrh
Po 13:05–14:40 B3b
 • Rozvrh seminárních/paralelních skupin:
UIMOIBP011/A: St 14:45–16:20 B3b, D. Valenta
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Předmět se zaobírá databázovou technologií pro využití a aplikace v podnicích a institucích. Cílem je pochopení a využití databázových technologií po teoretické a praktické stránce. Diskutuje a zhodnocuje výkonnost zpracování dat a informací pomocí databázové technologie, nabízí pochopení architektur a projektování databázových systémů. Cvičení probíhá formou projektové výuky v prostředí databázového systému MS SQL SERVER.
Výstupy z učení
Studenti získají teoretické znalosti z oblasti architektury databázovách systémů a modelů, normálních forem a návrhu databází. Rovněž získají praktické znalosti SQL.
Osnova
 • 1. Úvod do databázových systémů
 • 2. Systém řízení báze dat
 • 3. Architektura databázového systému
 • 4. Komponenty databázových systémů
 • 5. Jazyk pro popis dat
 • 6. Jazyk pro manipulaci s daty
 • 7. Datové modely
 • 8. Relační datový model
 • 9. Organizace dat na interní úrovni
 • 10. Teorie závislostí
 • 11. Normální formy databáze
 • 12. Navrhování relační databáze
Výukové metody
Interaktivní přednáška, cvičení
Metody hodnocení
Zápočet: Povinná účast na cvičeních min. 75 %. Písemná forma, prokázaní praktických dovedností ze cvičeních předmětu.
Zkouška: Písemná.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je zařazen také v obdobích zima 2020, zima 2021, zima 2022.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.slu.cz/predmet/fpf/zima2023/UIMOIBP011