UCJANLEX Anglická lexikologie

Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě
léto 2024
Rozsah
1/1/0. 3 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
Mgr. Gabriela Entlová, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Gabriela Entlová, Ph.D. (cvičící)
PhDr. René Kron, Ph.D. (cvičící)
Garance
doc. PhDr. Pavel Kolář, CSc.
Ústav cizích jazyků - Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Předmět je koncipován jako lingvistická charakteristika angličtiny na pozadí češtiny (na pozadí obecně lingvistickém) v oblasti funkční onomatologie. Posluchači se seznámí s charakteristickými rysy české a anglické slovní zásoby a slovotvorby, s typy slovníků, s existujícími anglicko-českými a česko-anglickými slovníky a s problémem slovníkového hesla. Sylabus : 1. Lexikologie a lexikografie, základní sémantické a lexikologické kategorie 2. Slovníky a jejich klasifikace, slovníkové heslo 3. Vývoj anglické slovní zásoby 4. Slovotvorba obecně 5. Skládání 6. Odvozování pomocí sufixů 7. Odvozování pomocí prefixů 8. Konverze 9. Akronyma, zkratky, "clipping", "blends" 10. Víceslovné jednotky 11. Synonyma, antonyma, homonyma 12. Variety současné angličtiny ve slovní zásobě Literatura: Kolář P.: A Guide to English Lexicon, Opava 2006. Kvetko, P.: Essentials of Modern English Lexikology, Bratislava 2003. Peprník, J.: English Lexikology, Olomouc 2001.
Literatura
    povinná literatura
  • Pavel Kolář. A Guide to English Lexicon. Opava, 2006. info
Výukové metody
On-line MS Teams
Metody hodnocení
Continuous assessment 18.03, 15.04. Essay on English Dictionaries
Vyučovací jazyk
Angličtina
Další komentáře
Předmět je dovoleno ukončit i mimo zkouškové období.
Předmět je zařazen také v obdobích léto 2009, léto 2010, léto 2011, léto 2012, léto 2013, léto 2014, léto 2015, léto 2016, léto 2017, léto 2018, léto 2019, léto 2020, léto 2021, léto 2022, léto 2023.