UBKCJLNP08 Vývojové tendence v současné češtině a jazyková kultura

Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě
léto 2024
Rozsah
1/2/0. 4 kr. Ukončení: z.
Vyučující
PhDr. Soňa Schneiderová, Ph.D. (přednášející)
PhDr. Soňa Schneiderová, Ph.D. (cvičící)
Garance
PhDr. Soňa Schneiderová, Ph.D.
Ústav bohemistiky a knihovnictví – Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě
Rozvrh
Út 18:55–19:40 M12
 • Rozvrh seminárních/paralelních skupin:
UBKCJLNP08/A: Út 14:45–16:20 M12, S. Schneiderová
Předpoklady
Seminář mohou navštěvovat i studenti první ročníku. Jedná se o uvedení do problematiky vývoje české lingvistiky, jejich oborů a představitelů.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
V seminářích se studenti seznamují s vývojem bohemistiky a s novější lingvistickou literaturou, která popisuje současný stav a vývojové tendence v jednotlivých plánech jazyka. Učí se vyhodnocovat tyto jevy ve vztahu k jazykové kultuře, poznávat osobnosti české lingvistiky a jejich zaměření vzhledem ke kultuře a vývoji jazyka.
Výstupy z učení
Po absolvování získá student/ka znalosti v oblasti lingvistických oborů a bude seznámen/a s hlavními osobnostmi české lingvistiky a jejich přínosem pro jednotlivé oblasti bohemistického zkoumání. Zejména však bude seznámen s jednotlivými etapami vývoje české lingvistiky a získá tak přehled vhodný pro absolvování dalších předmětů.
Osnova
 • 1. Seznámení s novými gramatikami a slovníky a změnami v hodnocení některých jevů 2. Čeština spisovná, nespisovná, obecná a hovorová; využití vzhledem ke komunikační situaci 3. Kodifikace, norma, úzus. Postoj ke kodifikaci dříve a nyní 4. Vývojové tendence a jazykové kultura; základní pojmy 5. Využití korpusové lingvistiky pro zkoumání "pohybu" v jazyce 6. Čeština v zahraničí; ustrnutí vývoje 7. Bilingvismus a diglosie, vliv na vyjadřování během vývoje českého jazyka 8. Cizojazyčnost v českém prostředí 9. Anglicismy a jejich (ne)funkčnost v současném vyjadřování 10. Gender v jazyce; vliv na proměny vyjadřování 11. Čeština 20. století; vývoj pravopisu, gramatických jevů a stylistického hodnocení jazykových prostředků 12. Čeština 21. století; vývoj pravopisu, gramatických jevů a stylistického hodnocení jazykových prostředků 13. Nejnovější trendy vývoje češtiny; nadužívaná slova, gramatické, významové a stylistické zúžení
Literatura
  povinná literatura
 • Nový Encyklopedický slovník češtiny. Praha: NLN, 2017
 • DANEŠ, F. Kultura a struktura českého jazyka. Praha: Karolinum, 2009. info
  doporučená literatura
 • Jana Pleskalová – Marie Krčmová – Radoslav Večerka – Petr Karlík (eds.): Kapitoly z dějin české jazykovědné bohemistiky. Praha: Academia, 2007. 683 s.
 • PRAVDOVÁ, M., SVOBODOVÁ, I. (eds.). Akademická příručka českého jazyka. 2. roz. vyd., Praha: Academia, 2019.
 • PRAVDOVÁ, M., SVOBODOVÁ, I. (eds.) Akademická příručka českého jazyka. Praha: Academia, 2014.
Výukové metody
teoretická příprava, diskuse, prezentace
Metody hodnocení
písemný test
Informace učitele
http://sona.schneiderova@fpf.slu.cz
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je zařazen také v obdobích léto 2022, léto 2023.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.slu.cz/predmet/fpf/leto2024/UBKCJLNP08