UCJANGBP12 Anglická fonetika

Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě
zima 2023
Rozsah
1/1/0. 4 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
Mgr. Gabriela Entlová, Ph.D. (přednášející)
Garance
doc. PhDr. Pavel Kolář, CSc.
Ústav cizích jazyků - Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě
Rozvrh seminárních/paralelních skupin
UCJANGBP12/A: Po 11:25–13:00 M8, G. Entlová
UCJANGBP12/B: Po 13:05–14:40 M8, G. Entlová
UCJANGBP12/C: Po 14:45–16:20 M12, G. Entlová
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Cílem kurzu je získání schopnosti identifikace anglických hlásek a jejich správné výslovnosti a pochopení fonologického systému anglické výslovnosti na pozadí češtiny. Tento předmět je koncipován tak, aby na přednášce dostal student teoretický základ týkající se fonologického systému anglického jazyka a následně si tyto teoretické poznatky procvičil v seminářích, kde bude kladen důraz na nácvik plynulé mluvené angličtiny. Studenti se naučí zvládnout fonologickou transkripci a čtení souvislého textu.
Výstupy z učení
Student bude po absolvování kurzu umět aplikovat zásady plynulé výslovnosti, zvládne fonologickou transkripci a správné čtení souvislého textu.
Osnova
 • 1. Introduction: Phonemes and other aspects of pronunciation, accents, dialects. 2. The production of speech sounds: articulators above the larynx, vowel and consonant, English short vowels. 3. Long vowels, diphthongs and triphthongs: English long vowels, diphthongs, triphthongs. 4. Voicing and consonants: The larynx, Respiration and voicing, Plosives, English plosives, fortis and lenis. 5. Phonemes and symbols: The phoneme, Symbols and transcription, Phonology. 6. Fricatives and affrricates: Classification and production of fricatives and affricates, problematic issues when pronouncing English dental fircatives, fortis consonants. 7. Nasals and other consonants: nasals, Lateral l, the sonorant r, the approximants j and w. 8. The syllable: the nature the syllable, the structure of the English syllable, syllable division, Strong and weak syllables, the vowel ‘schwa’, close front and close back vowels, syllabic consonants. 9. Stress: stress in simple words, the nature of stress, levels of stress, placement of stress within the word. Complex word stress: complex words, suffixes, prefixes, compound words, variable stress, word-class pairs. 10. Weak forms: strong and weak forms of pronunciation. 11. Aspects of connected speech: rhythm, assimilation, elision, linking. 12. Intonation: form and function in intonation, tone and languages, complex tones and pitch height, some functions of English tones, tones on other words, the tone-unit and its structure, pitch possibilities in the simple tone-unit. 13. Intonation 2: Fall-rise and rise-fall tones followed by a tail, high and low heads, problems in analysing the form of intonation, the attitudinal function of intonation, the accentual, the grammatical and the discourse functions of intonation. Varieties of English pronunciation: geographical variation.
Literatura
  povinná literatura
 • Roach, P. (2009) English Phonetics and Phonology: A Practical Course. 4th ed. Cambridge: CUP.
  doporučená literatura
 • Büring, D. (2016). Intonation and Meaning. Oxford: OUP.
 • Wells, J. C. (2016). Sounds Fascinating: Further Observations on English Phonetics and Phonology. Cambridge: CUP.
 • Wayland, R. (2018). Phonetics: A Practical Introduction. Cambridge: CUP.
 • BBC Learning pronunciation course - http://www.bbc.co.uk/learningenglish/english/features/pronunciation
Výukové metody
lectures, seminars, speaking, reading, writing, transcribing, homework
Metody hodnocení
75% účast na seminářích, písemný test, ústní zkouška
Vyučovací jazyk
Angličtina
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je zařazen také v obdobích léto 2021, léto 2022, léto 2023.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.slu.cz/predmet/fpf/zima2023/UCJANGBP12