UBKKDBP003 Divadelní festival I

Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě
zima 2023
Rozsah
0/2/0. 3 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
Mgr. Pavla Bergmannová (cvičící)
Mgr. Hasan Zahirović, Ph.D. (cvičící)
Garance
Mgr. Hasan Zahirović, Ph.D.
Ústav bohemistiky a knihovnictví - Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě
Rozvrh seminárních/paralelních skupin
UBKKDBP003/A: Čt 16:25–18:00 310, P. Bergmannová, H. Zahirović
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Studenti prakticky absolvují proces přípravy festivalu (dramaturgie, produkce, financování, marketing, PR atd.): konkrétně se jedná o studentský festival Na cestě, realizovaný oborem KD od počátku jeho existence. Kromě zmíněných odborných oblastí si studenti osvojí důraz na důslednou, systematickou práci a plnění zadaných úkolů v daném termínu. Součástí festivalu je od počátku také autorský Projekt 3jsou3, který je podporován finančním grantem agentury DILIA a umožňuje studentům podílet se na festivalu také jako tvůrci inscenace. Skloubit svou rolí organizační a uměleckou je pak dalším zásadním úkolem semináře.
Výstupy z učení
Návštěva festivalu ve sjednaném rozsahu (nutná předběžná konzultace s pedagogem). Písemná práce v rozsahu minimálně 5 normostran (popř. student vystoupí s odborným příspěvkem v rámci festivalových seminářů či spolupracuje na přípravě festivalového zpravodaje).
Osnova
  • 1. Typologie festivalu. 2. Historie festivalového podnikání v České republice. 3. Specifikum studentského festivalu. 4. Základní pojmy související s festivalem. 5. Festival Na cestě (historie). 6. Tým festivalu. 7. Stanovení jednotlivých cílů a úkolů. 8. Přesné plánování. 9. Dramaturgie festivalu. Podtitul festivalu. 10. Prostor. Výběr na základě dramaturgie festivalu. 11. Finance. 12. Dotace – vypisování žádostí. 13. Postprodukce.
Výukové metody
přednáška, diskuse, samostatná četba, průběžné úkoly, návštěva doporučených festivalů a projekcí
Metody hodnocení
Účast na seminářích (75 %). Vypracování úkolů zadaných pedagogem v průběhu semestru. Aktivní přístup. Návštěva festivalu ve sjednaném rozsahu (nutná předběžná konzultace s pedagogem). Písemná práce v rozsahu minimálně 5 normostran (popř. student vystoupí s odborným příspěvkem v rámci festivalových seminářů či spolupracuje na přípravě festivalového zpravodaje).
Předmět je zařazen také v obdobích zima 2020, zima 2021, zima 2022.
  • Statistika zápisu (nejnovější)
  • Permalink: https://is.slu.cz/predmet/fpf/zima2023/UBKKDBP003