UBKKDBP008 Dramaturgie kulturních projektů

Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě
léto 2024
Rozsah
2/1/0. 4 kr. Ukončení: z.
Vyučující
Mgr. Pavla Bergmannová (přednášející)
doc. PhDr. Miroslav Zelinský, CSc. (přednášející)
Mgr. Pavla Bergmannová (cvičící)
doc. PhDr. Miroslav Zelinský, CSc. (cvičící)
Garance
doc. PhDr. Miroslav Zelinský, CSc.
Ústav bohemistiky a knihovnictví - Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Cílem přednášky a následného semináře je propojit vědomosti z rozmanitých oblastí umění (divadlo, film, výtvarné umění, literatura, hudba) a aplikovat je při analýze a přípravě jednotlivých kulturních akcí (abonentní koncerty vážné hudby, rockové a jazzové koncerty, filmová představení, divadelní produkce, literární večery, příprava vlastního divadelního festivalu Na cestě apod.). Předmět není jen určen pro studium jednoduchých informací a faktů, studenti by měli navazovat kulturní kontakty v rámci regionu i mimo něj, sledovat určenou dramaturgii kulturního projektu a podle možnosti se zúčastnit jeho realizace.
Osnova
 • 1. Úvod do dramaturgie kulturních projektů.
 • 2. Členění a typy projektů.
 • 3. Strategické plánování a jeho využití při realizaci kulturních projektů.
 • 4. Projektové řízení (využití principů projektového řízení při realizaci kulturní akce/kulturních projektů).
 • 5. Proces vzniku a realizace kulturních projektů (produkční cyklus různých typů kulturních projektů).
 • 6. Organizace projektu (role v rámci projektu, týmová práce).
 • 7. Finanční zajištění projektu (formy financování projektu, grantová politika atp.) .
 • 8. Možnosti a formy propagace kulturní akce.
 • 9. Dramaturgie zážitkových akcí.
 • 10. Instituce, organizace a spolky.
 • 11. Realizace autorského projektu 1.
 • 12. Realizace autorského projektu 2.
 • 13. Reflexe autorského projektu ze strany pedagogů i studentů (zkušenosti a zjištění, pozitiva, úskalí, návrhy na zlepšení, přijetí ze strany diváků, resp. návštěvníků).
 • Povinná literatura:
 • DRUCKER, P. Řízení neziskových organizací. Praxe a principy. Praha: Management Press, 1994.
 • DVOŘÁK, J. Kreativní management pro divadlo aneb O divadle jinak. Praha: Pražská scéna, 2004.
 • GREGORINI, J. Realizace dramaturgického plánu v divadle. Praha: SNP, 1990.
 • LEDVINOVÁ J. Profesionální fundraising. Praha: DAMU, 2014.
 • NEKOLNÝ, B. Divadlo a kreativní sektor. Praha: DAMU, 2014.
 • Doporučená literatura:
 • DVOŘÁK, J. Malý slovník managementu divadla. Praha: Pražská scéna, 2005.
 • DVOŘÁK, J. Management divadla – antologie textů. Praha: Pražská scéna, 2004.
 • HINGSTON, P. Efektivní marketing. Praha: Euromedia Group, 2002.
 • CHLOUPEK, V., KOŠUT, V., SRSTKA, J. Smlouvy v divadelní praxi. Praha: DAMU, 2014.
 • JOHNOVÁ, R. Marketing kulturního dědictví a umění. Praha: Grada, 2008.
 • RÖMEROVÁ, E. Ekonomické nástroje a jejich užití na příkladu divadel. Praha: VŠE, 2012.
 • SMOLÍKOVÁ, M. Management umění. Praha: ProCulture, 2008.
 • ŠESTÁK, J. Divadlo-kultura-podmínky. Praha: AMU (Disk), 2013.
Výukové metody
Přednáška, seminář.
Metody hodnocení
Účast na seminářích (75 %). Zpracování a přednes dvou referátů. Zápočtový test. Ústní zkouška (obhajoba dramaturgie vlastního kulturního projektu).
Předmět je zařazen také v obdobích léto 2021, léto 2022, léto 2023.