UCJNCOBP23 Cvičení z německé gramatiky

Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě
léto 2024
Rozsah
0/2/0. 3 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
Mgr. Jana Nálepová, Ph.D. (cvičící)
doc. PhDr. Gabriela Rykalová, Ph.D. (cvičící)
Garance
doc. PhDr. Gabriela Rykalová, Ph.D.
Ústav cizích jazyků – Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě
Rozvrh seminárních/paralelních skupin
UCJNCOBP23/A: St 8:05–9:40 M15-LUCJ, J. Nálepová, G. Rykalová
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Cílem předmětu je prohloubení znalostí gramatických pravidel na základě cíleně vybraných cvičení, procvičení problematických jevů, a to se zvláštním zřetelem na interferenční jevy a časté chyby českých studentů.
Výstupy z učení
Student bude prokazovat hlubší znalost gramatických pravidel.
Osnova
  • 1. Slovesa – zvláštnosti při tvorbě slovesných tvarů 2. Rozkazovací způsob 3. Minulé časy – nepravidelná slovesa 4. Interferenční chyby ve slovosledu 5. Trpný rod 6. Podstatná jména – interference v rodu 7. Podstatná jména – zvláštnosti při tvorbě množného čísla 8. Přídavná jména – skloňování se členem 9. Přídavná jména – skloňování bez členu 10. Předložky – časté interferenční chyby 11. Konjunktiv II 12. Konjunktiv I 13. Zápor v němčině
Literatura
    povinná literatura
  • Helbig, G. / Buscha, J.: Deutsche Grammatik. Ein Handbuch für den Ausländerunterricht. Stuttgart: Klett, 2013.
    doporučená literatura
  • Engel, U.: Deutsche Grammatik. München: Iudicium, 2004.
  • Kyselá, M. / Vaňková, L.: Das deutsche Verb in Theorie und Praxis. Ostrava: Ostravská univerzita, 1997.
Výukové metody
cvičení
Metody hodnocení
písemný test, docházka (75%)
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je zařazen také v obdobích léto 2021, léto 2022, léto 2023.
  • Statistika zápisu (nejnovější)
  • Permalink: https://is.slu.cz/predmet/fpf/leto2024/UCJNCOBP23