UCJNCOBP16 Německá literatura 1

Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě
léto 2021
Rozsah
1/1/0. 4 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
Mgr. Miroslav Urbanec, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Miroslav Urbanec, Ph.D. (cvičící)
Garance
Mgr. Miroslav Urbanec, Ph.D.
Ústav cizích jazyků - Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě
Předpoklady
TYP_STUDIA ( B )
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Předmět navazuje na Německou literaturu v kontextu a rozšiřuje přehled dějin německé literatury o znalost nejvýznamnějších aspektů jednotlivých literárních epoch a proudů, a to v období od baroka do konce Prví světové války. Ani zde nezůstává stranou politický a kulturní kontext, ve kterém probíraná literatura vznikala, a motivovat je k přemýšlení o souvislostech mezi literaturou (uměním) a okolním prostředím. Teoretická část výuky je doplněna systematickou prací s literárními texty, na kterých je dotyčný kontext dobře patrný a které se mohou stát výchozím bodem pro širší diskuzi.
Výstupy z učení
Student dokáže vyjmenovat a detailně popsat nejvýznamnější směry v německé literatuře od baroka do konce První světové války. Student dokáže detailně popsat politický a kulturní kontext, ve kterém literatura vznikala. Student je schopen diskutovat o vlivu okolního prostředí na literaturu.
Osnova
  • 1. Baroko: memento mori, carpe diem, vanitas 2. Osvícenství 1: Lessing proti Gottschedovi 3. Osvícenství 2: „éra géniů“ 4. Outsideři 1: Friedrich Hölderlin 5. Outsideři 2: Heinrich von Kleist 6. Romantismus: kritika maloměšťáků 7. Biedermeier: „jemný zákon“ 8. Doba předbřeznová 1: Heinrich Heine 9. Doba předbřeznová 2: Georg Büchner 10. Naturalismus: exaktní metody v literatuře 11. Expresionismus: fantazie o zániku 12. „Literát“ proti „básníkovi“: Heinrich Mann a Thomas Mann 13. Shrnutí
Literatura
    povinná literatura
  • Schnell, R.: Deutsche Literatur von der Reformation bis zur Gegenwart. Reinbek bei Hamburg: Rowohlt, 2011.
    doporučená literatura
  • Brenner, P. J.: Neue deutsche Literaturgeschichte. Vom „Ackermann“ zu Günter Grass. Berlin / New York: de Gruyter, 2011.
  • Kundera, L.: Noc a sen a modro. Literatura německého romantismu. Olomouc: Univerzita Palackého, 2004.
Výukové metody
přednáška, seminář
Metody hodnocení
písemný test, docházka (75%)

  • Statistika zápisu (nejnovější)
  • Permalink: https://is.slu.cz/predmet/fpf/leto2021/UCJNCOBP16