UCJANGBP44 Irish Literature

Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě
léto 2024
Rozsah
1/1/0. 4 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
PhDr. Diana Adamová, Ph.D. (přednášející)
PhDr. Diana Adamová, Ph.D. (cvičící)
Garance
PhDr. Diana Adamová, Ph.D.
Ústav cizích jazyků – Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě
Rozvrh
Čt 15:35–16:20 M8
 • Rozvrh seminárních/paralelních skupin:
UCJANGBP44/A: Čt 16:25–17:10 M8, D. Adamová
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
V předmětu se studenti seznámí s nejzásadnějšími díly irských autorů. Výchozím bodem bude historický a společenský kontext Irské Republiky a Severního Irska, k čemuž bude přihlíženo při analýze vybraných textů. Cílem je poskytnout studentům základní informace o irské poezii, próze a dramatu.
Výstupy z učení
Student bude po absolvování předmětu:
umět definovat základní rysy irské literatury
znát její významné představitele a díla
schopen provést analýzu textů z různých časových období a různých žánrů
Osnova
 • 1. Introduction to Ireland
 • 2. Irish Fairy-Tales and Mythology
 • 3. Romanticism in Ireland
 • 4. Gothic Fiction
 • 5. The Impact of the Great Famine
 • 6. The Literary Revival
 • 7. The Republic of Ireland
 • 8. The Belfast Group
 • 9. The Troubles
 • 10. Irish Drama 1
 • 11. Irish Drama 2
 • 12. Political Writings
 • 13. Revision
Literatura
  povinná literatura
 • Jeffares, A. N. (2014). A Short History of Ireland’s Writers. Dublin: O’Brien Press.
 • State, P. F. (2009). A Brief History of Ireland. New York: Facts On File.
 • Regan, S. (2004). Irish Writing: An Anthology of Irish Literature in English 1789 – 1939. Oxford: Oxford University Press.
  doporučená literatura
 • Brearton, F. and A. Gillis. (2012). The Oxford Handbook of Modern Irish Poetry. Oxford: Oxford University Press.
 • Gregory, A. (2007). Lady Gregory’s Complete Irish Mythology. London: Bounty Books.
 • Vance, N. (2002). Irish Literature Since 1800. London: Routledge.
Výukové metody
Přednáška, seminář
Metody hodnocení
Povinná účast na seminářích min. 75%
Písemná a ústní zkouška
Vyučovací jazyk
Angličtina
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je zařazen také v obdobích léto 2021, léto 2022, léto 2023.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.slu.cz/predmet/fpf/leto2024/UCJANGBP44