UCJNCOBP14 Praktické cvičení z němčiny 4

Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě
léto 2021
Rozsah
0/4/0. 5 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
PhDr. Mathias Becker, M.A. (cvičící)
Mgr. Jana Nálepová, Ph.D. (cvičící)
Garance
Mgr. Jana Nálepová, Ph.D.
Ústav cizích jazyků - Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě
Předpoklady
TYP_STUDIA ( B )
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Cílem cvičení je rozvoj řečových dovedností a prostředků studentů tak, aby se vyrovnali jejich znalosti a na konci ročníku byla jejich úroveň B2.1 podle Evropského referenčního rámce pro jazyky. Prezenční výuka bude koncipována tak, aby studenti měli co nejvíce příležitostí k mluvení a poslechu, v domácí přípravě se budou věnovat čtení a psaní, výsledky budou poté diskutovány v prezenční výuce.
Osnova
  • 1. Körperbewusstsein, gutes Styling, Model sein 2. Fit sein, Sport gemeinsam treiben, Fit am Arbeitsplatz 3. Kraft, Beweglichkeit und Koordination trainieren 4. Stadtführung, Städtereisen 5. Mein Stadtteil, Freitzeitangebote in der Großstadt 6. Traumstadt, Besuch aus dem Ausland 7. Beziehungen, Lebensformen 8. Fernbeziehungen, bikulturelle Beziehungen 9. Gutes Benehmen am Arbeitsplatz 10. Ernährung, Kochkurse 11. Ungewöhnliche Gerichte, Werbung 12. Wegwerfgesellschaft 13. Zusammenfassung, Evaluierung
Výukové metody
cvičení, vedení portfolia, samostudium
Metody hodnocení
aktivní účast ve výuce, ústní a písemné ověření znalostí

  • Statistika zápisu (nejnovější)
  • Permalink: https://is.slu.cz/predmet/fpf/leto2021/UCJNCOBP14