UCJANGBP13 Praktická cvičení 4

Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě
léto 2024
Rozsah
0/2/0. 3 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
PhDr. Veronika Woznicová, Ph.D. (cvičící)
Gregory Jason Bell, Ph.D. (cvičící)
PhDr. René Kron, Ph.D. (cvičící)
PhDr. Libor Práger, Ph.D. (cvičící)
Garance
PhDr. Libor Práger, Ph.D.
Ústav cizích jazyků - Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě
Předpoklady
B1+ úroveň angličtiny
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Předmět Praktická cvičení 4 je čtvrtý v sérií jazykových kurzů se záměrem systematicky rozvíjet všechny jazykové kompetence, tedy gramatiku, slovní zásobu, psaní, poslech a mluvení. Úroveň probírané učebnice odpovídá úrovni B2-C1 Společného evropského referenčního rámce. (English File Upper-intermediate 6-10)
Výstupy z učení
Student bude schopen:
porozumět hlavním myšlenkám složitého textu na konkrétní i abstraktní témata, včetně odborných diskusí ve svém oboru
komunikovat s takovou mírou plynulosti a spontánnosti, která umožňuje pravidelnou interakci s rodilými mluvčími, aniž by se namáhala jedna ze stran
vytvořit jasný, podrobný text na širokou škálu témat a vysvětlit svůj názor na aktuální problém s uvedením výhod a nevýhod různých možností
Osnova
 • 1. Úvod a představení kurzu 2. (Unit 6) used to, gerunds and infinitives; S and Z pronunciation; 3. (Unit 6) understanding reasons, using contextual clues 4. (Unit 7) past modals, verbs of the senses; weak form of HAVE 5. (Unit 7) role-playing an argument, identifying solutions 6. (Unit 8) the passive; the letter U 7. (Unit 8) reporting verbs; understanding formal advice 8. (Unit 9) clues of contrast and purpose; changing stress 9. (Unit 9) uncountable and plural nouns; prefixes and suffixes 10. (Unit 10) quantifiers; stress in word families 11. (Unit 10) articles; pausing and sentence stress 12. Zápočtový test
Literatura
  povinná literatura
 • Latham-Koenig, Ch., C. Oxenden, K. Chomacki. English File Upper-intermediate, (4th edition, 2020)
  doporučená literatura
 • SWAN, Michael. Practical English usage. Fourth edition. Oxford: Oxford University Press, 2017. ISBN 978-0-19-420243-5. info
 • GUDE, K., STEPHENS, M., EDWARDS, L., LUDLOW, K., WENDHOLT, H. a GUDE, K., STEPHENS, M., EDWARDS, L., LUDLOW, K., WENDHOLT, H. Cambridge English Advanced Result. Oxford: Oxford University Press, 2015. ISBN 978-0-19-451240-4. info
 • MURPHY, Raymond. English grammar in use: a reference and practice book for intermediate learners of English : without answers. 4th ed. New York: Cambridge University Press, 2012. ISBN 978-0-521-18908-8. info
 • HORNBY, A S. Oxford advanced learner's dictionary of current English. 6th ed. Oxford: Oxford University Press, 2002. ISBN 978-0-19-431585-2. info
 • Wells, J., Harlow C. Longman Pronunciation Dictionary. Longman, 2000. info
Výukové metody
Seminar
Metody hodnocení
Písemná a ústní zkouška.
Povinná účast na cvičeních min. 80 %.
Vyučovací jazyk
Angličtina
Předmět je zařazen také v obdobích léto 2021, léto 2022, léto 2023.