UCJANGBP54 Angličtina pro IT 1

Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě
léto 2024
Rozsah
0/2/0. 3 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
PhDr. Veronika Woznicová, Ph.D. (cvičící)
Garance
Mgr. Gabriela Entlová, Ph.D.
Ústav cizích jazyků – Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě
Rozvrh seminárních/paralelních skupin
UCJANGBP54/A: St 8:55–10:30 M13, V. Woznicová
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Cílem předmětu je porozumění specifickým oborovým informacím v mluvené i psané formě. Student se seznámí s jazykovými specifiky a prostředky používanými v angličtině zaměřené na informační technologie. Hlavní důraz bude kladen na terminologii daného odvětví.
Výstupy z učení
Student bude po absolvování kurzu schopen popsat procesy, technická zařízení i řešit odborné záležitosti v rámci pracovního procesu.
Osnova
  • 1. Meeting People 2. Jobs in IT 3. Schedules 4. Business Matters 5. Computer Hardware 6. Computer Software 7. Working With Computers 8. Computer Usage 9. Business Matters 10. Website Purpose 11. Website Analytics 12. Website development 13. Závěrečné procvičení
Literatura
    povinná literatura
  • Olejniczak, M. (2011). English for information technology. Essex: Pearson Education, 2011.
  • Glendinning, E. H. aj. McEwan. (2006). Oxford English for information technology. 2nd ed. Oxford: Oxford University Press, 2006.
    doporučená literatura
  • Marks, J. (2007). Check your English vocabulary for computers and information technology: all you need to improve your vocabulary. 3rd ed. London: A. & C. Black.
Výukové metody
lectures, class discussion, projects and presentations, homework, reading
Metody hodnocení
written lexical test, oral presentation on selected IT topic, 75% attendance
Vyučovací jazyk
Angličtina
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je zařazen také v obdobích léto 2021, léto 2022, léto 2023.
  • Statistika zápisu (nejnovější)
  • Permalink: https://is.slu.cz/predmet/fpf/leto2024/UCJANGBP54