UIMOIBP026 Objektové programování I

Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě
zima 2023
Rozsah
0/2/0. 2 kr. Ukončení: z.
Vyučující
RNDr. Jiří Martinů, Ph.D. (cvičící)
Garance
RNDr. Jiří Martinů, Ph.D.
Ústav informatiky – Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě
Rozvrh seminárních/paralelních skupin
UIMOIBP026/A: Po 16:25–18:00 B3a, J. Martinů
Předpoklady
Algoritmy a programování I
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Studenti se seznámí se základními principy objektově orientovaného programování v jazyce Java, principy dědičnosti, polymorfismus, zapouzdření, používání definovaných struktur jako jsou cykly, rozhodovací struktury, vstupy a výstupy, výjimky atd.
Výstupy z učení
Student bude po absolvování předmětu ovládne:
- základy objektového programování v programovacím jazyce Java

Student bude schopen:
- definovat vlastní třídy a vytvářet jejich instance
- vytvářet potomky tříd a zvládat problematiku dědičnosti, vnořených tříd a polymorfismu
- spravovat výjimky
- spravovat balíky
- vytvářet vlákna
- pracovat s adresáři a soubory
Osnova
 • 1. Jazyk Java, JRE, JDK, JIT
 • 2. Syntaxe, identifikátory, datové typy, cykly, větvení, vstupy, výstupy
 • 3. Třídy, objekty
 • 4. Metody
 • 5. Dědičnost, polymorfismus
 • 6. Zapouzdření
 • 7. Vnořené třídy
 • 8. Výjimky
 • 9. Balíky
 • 10. Rozhraní
 • 11. Adresáře a soubory, čtení a zápis
 • 12. Vlákna
Výukové metody
Cvičení
Metody hodnocení
Demonstrace dovedností při cvičení: sestavit aplikaci v rozsahu probíraných témat.
Povinná účast na cvičeních min. 75%.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je zařazen také v obdobích zima 2020, zima 2021, zima 2022.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.slu.cz/predmet/fpf/zima2023/UIMOIBP026