UCJSEMIN Seminář k bakalářské práci

Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě
zima 2023
Rozsah
0/3/0. 3 kr. Ukončení: z.
Vyučující
Mgr. Marie Crhová, Ph.D., MA (cvičící)
Mgr. Markéta Johnová, Ph.D. (cvičící)
doc. PhDr. Pavel Kolář, CSc. (cvičící)
PhDr. Diana Adamová, Ph.D. (cvičící)
Garance
doc. PhDr. Pavel Kolář, CSc.
Ústav cizích jazyků - Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Seminář k bakalářské práci se kromě obecné metodologie psaní takovéto práce zaměřuje do hloubky jak na společné jmenovatele jednotlivých prací, tak na speciální problémy podle odborného zájmu studentů.
Osnova
 • 1. Výběr tématu
  2. Role vedoucího, role studenta
  3. Struktura práce
  4. Abstrakt, úvod, závěr
  5. Citační normy, citace, parafráze
  6. Eodnocení bakalářské práce
  7. Obhajoba bakalářské práce
  8. Prezentace
  9. Prezentace
  10. Prezentace
  11. Prezentace
  12. Prezentace
Literatura
  doporučená literatura
 • Elizabeth Laycock,. The Journey to Dissertation Success. Routledge, 2016. info
 • Richard M. Turley. Writing Essays. Routledge, 2015. info
Vyučovací jazyk
Angličtina
Informace učitele
K úspěšnému absolvování kurzu musí student:
1) splnit docházku (75%),
2) aktivně pracovat v seminářích,
3) prezetovat záměr své bakalářské práce.
Další komentáře
Předmět je dovoleno ukončit i mimo zkouškové období.
Předmět je zařazen také v obdobích zima 2008, léto 2009, zima 2009, zima 2010, zima 2011, zima 2012, zima 2013, zima 2014, zima 2015, zima 2016, zima 2017, zima 2018, zima 2019, zima 2020, zima 2021, zima 2022.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.slu.cz/predmet/fpf/zima2023/UCJSEMIN