UBKCJLBP46 Tvůrčí psaní

Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě
léto 2024
Rozsah
0/2/0. 3 kr. Ukončení: z.
Vyučující
Mgr. Jakub Chrobák, Ph.D. (cvičící)
Garance
Mgr. Jakub Chrobák, Ph.D.
Ústav bohemistiky a knihovnictví – Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě
Rozvrh seminárních/paralelních skupin
UBKCJLBP46/A: St 13:55–15:30 M10, J. Chrobák
Předpoklady
Není potřeba žádných předpokladů.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Předat studentům základní tvůrčí povědomí o jednotlivých literárních druzích a jejich využití na divadle.
Výstupy z učení
Znalost literárních druhů. Tvůrčí schopnosti. Kreativní práce s literaturou při divadelní praxi.
Osnova
 • Předmět se bude formou diskusí nad konkrétními díly studentů pokoušet osvětlit základní mechanismy fungování elementárních literárních druhů s přihlédnutím k využití nabytých poznatků v práci s dramatickým textem. 1. Psaní jako tvůrčí proces. 2. Literatura jako instituce (úpravy, opravy, editor, druhé oči). 3. Lyrika – co je a co není poezie. 4. Lyrika – kritická diskuze nad prvními texty. 5. Lyrika – opravy – kritická diskuze nad variantami předešlých textů. 6. Epika – jaká je funkce vyprávění. 7. Epika – vstup do fikčního světa. Diskuze nad úvody k povídkám. 8. Epika – rytmus – struktura epického díla, postavení pásma vypravěče a pásma postav, způsoby užití dialogu. 9. Epika – dialog. Diskuze nad podobou dialogu a přímé řeči v prozaickém díle. 10. Drama – jaká je dramatická situace? 11. Drama – k charakteristice postav mimo řeč. 12. Drama – postava stvořená ze slov. 13. Diskuze nad dramatickými pokusy studentů.
Literatura
  povinná literatura
 • KOLEKTIV: Tvůrčí psaní – klíčová kompetence na vysoké škole. Brno: Doplněk, 2005.
 • FIŠER, Z. Malá učebnice technik tvůrčího psaní. Brno: Paido, 2001.
 • MANGUEL, A. Dějiny čtení. Brno: Host, 2007.
 • FIŠER, Z. Tvůrčí psaní v literární výchově jako nástroj poznání. Brno: MU, 2012.
  doporučená literatura
 • BOURDIEU, P. Pravidla umění. Praha, 2010. info
 • ECO, Umberto. Meze interpretace. Praha, Karolinum, 2005. info
  neurčeno
 • DOČEKALOVÁ, M. Tvůrčí psaní pro každého2: Naučte se vyprávět příběhy. Praha: Grada, 2009.
Výukové metody
Seminární kritická diskuse, tvůrčí psaní, prezentace.
Metody hodnocení
Hodnocení tvůrčí práce ve třech literárních druzích.
Informace učitele
Konzultace jsou možné i mimo konzultační hodiny na adrese jakub.chrobak@fpf.slu.cz.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je zařazen také v obdobích léto 2021, léto 2022, léto 2023.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.slu.cz/predmet/fpf/leto2024/UBKCJLBP46