UBKCJLBP19 Lexikologie

Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě
léto 2024
Rozsah
2/1/0. 3 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
doc. PhDr. Miloslav Vondráček, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Magdaléna Lapúniková, Ph.D. (cvičící)
Garance
doc. PhDr. PaedDr. Zbyněk Holub, Ph.D.
Ústav bohemistiky a knihovnictví – Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě
Rozvrh
Čt 9:45–11:20 M12
 • Rozvrh seminárních/paralelních skupin:
UBKCJLBP19/A: Út 9:45–10:30 M12, M. Lapúniková
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Cílem předmětu je podat základní poznatky lexikologických disciplín, předmětu a postavení lexikologie, pomocných disciplín, slovní zásoby, vztahů lexikálních jednotek, apelativ, onym, víceslovných lexikální jednotky, frazeologie, lexikografie, druhů slovníků a vývoje českého slovníkářství.
Výstupy z učení
Student bude schopen: - chápat předmět a metodologii lexikografie - rozumět struktuře slovní zásoby - popsat změny ve slovní zásobě - pracovat se základní lexikografickou literaturou
Osnova
 • 1. Lexikologie, její předmět a disciplíny
 • 2. Sémaziologické a onomaziologické postupy. Základní pojmy: slovo, lexém, pojmenování.
 • 3. Problematika významu a smyslu lexikální jednotky I (význam, reference, denotace, konotace, smysl)
 • 4. Problematika významu a smyslu lexikální jednotky II (významové vztahy)
 • 5. Paradigma a syntagma v lexikonu
 • 6. Víceslovné lexikální jednotky – víceslovná pojmenování, frazeologie a idiomatika
 • 7. Slovní zásoba I (její členění, vrstvy ve slovní zásobě)
 • 8. Slovní zásoba II (změny ve slovní zásobě)
 • 9. Ke specifickému charakteru pojmenování (autosémantika a synsémantika, apelativa a propria)
 • 10. Některé pomezní disciplíny (etymologie, nauka o terminologii)
 • 11. Lexikografie I (zásady sestavování slovníků, druhy slovníků; zásady lexikografické práce, terénní výzkum, lemmatizace)
 • 12. Lexikografie II (vývoj českého slovníkářství a bádání o slovní zásobě).
 • 13. Opakování základních pojmů
Literatura
  povinná literatura
 • HLADKÁ, Z. Lexikologie. In Příruční mluvnice češtiny. Praha: NLN, 1995. Praha, 1995. info
 • ČEJKA, M. Česká lexikologie a lexikografie. Brno: Masarykova univerzita, 1992. Brno, 1992. info
 • FILIPEC, J. ? ČERMÁK, F. Česká lexikologie. Praha: Academia, 1986. Praha, 1986. info
  doporučená literatura
 • ČERMÁK, F. Lexikon a sémantika. NLN, Praha 2010. Praha, 2010. info
 • HUBÁČEK, J. - JANDOVÁ, E. - SVOBODOVÁ, J. Čeština pro učitele. b. m.: Vade mecum Bohemiae, 2002. info
 • HAUSER, P. Nauka o slovní zásobě. Praha: SPN, 1986. Praha, 1986. info
Výukové metody
Přednáška a seminář.
Metody hodnocení
Seminární práce a ústní zkouška.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je dovoleno ukončit i mimo zkouškové období.
Předmět je zařazen také v obdobích léto 2021, léto 2022, léto 2023.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.slu.cz/predmet/fpf/leto2024/UBKCJLBP19