UCJPRAK5 Praktická cvičení 5

Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě
zima 2023
Rozsah
0/2/0. 3 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
Mgr. Marie Crhová, Ph.D., MA (cvičící)
Mgr. Lenka Jašková (cvičící)
PhDr. Libor Práger, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Barbora Hamplová (cvičící)
Steven Morris, M.A. (cvičící)
Garance
PhDr. Libor Práger, Ph.D.
Ústav cizích jazyků - Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě
Předpoklady
C1 úroveň angličtiny
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Předmět Praktická cvičení 5 je pátý v sérií jazykových kurzů se záměrem systematicky rozvíjet všechny jazykové kompetence, tedy gramatiku, slovní zásobu, psaní, poslech a mluvení. Úroveň probírané učebnice odpovídá úrovni C1 Společného evropského referenčního rámce. (English File Advanced 1-5)
Výstupy z učení
Student bude schopen:
Porozumět široké škále náročných, delších textů a rozpoznat implicitní význam
Vyjadřovat se plynule a spontánně bez zjevného hledání výrazů
Používat jazyk flexibilně a efektivně pro společenské, akademické a profesní účel
. Vytvořit jasný, dobře strukturovaný a podrobný text o složitých tématech, který ukazuje kontrolované používání organizačních vzorců, konektorů a soudržných zařízení
Osnova
 • 1. Úvod a představení kurzu 2. (Unit 1) 3. (Unit 1) 4. (Unit 2) 5. (Unit 2) 6. (Unit 3) 7. (Unit 3) 8. (Unit 4) 9. (Unit 4) 10. (Unit 5) 11. (Unit 5) 12. Zápočtový test
Literatura
  povinná literatura
 • Latham-Koenig, Ch., C. Oxenden, J. Lambert, K. Chomacki. English File Advanced, (4th edition, 2020)
  doporučená literatura
 • SWAN, Michael. Practical English usage. Fourth edition. Oxford: Oxford University Press, 2017. ISBN 978-0-19-420243-5. info
 • GUDE, K., STEPHENS, M., EDWARDS, L., LUDLOW, K., WENDHOLT, H. a GUDE, K., STEPHENS, M., EDWARDS, L., LUDLOW, K., WENDHOLT, H. Cambridge English Advanced Result. Oxford: Oxford University Press, 2015. ISBN 978-0-19-451240-4. info
 • MURPHY, Raymond. English grammar in use: a reference and practice book for intermediate learners of English : without answers. 4th ed. New York: Cambridge University Press, 2012. ISBN 978-0-521-18908-8. info
 • HORNBY, A S. Oxford advanced learner's dictionary of current English. 6th ed. Oxford: Oxford University Press, 2002. ISBN 978-0-19-431585-2. info
 • Wells, J., Harlow C. Longman Pronunciation Dictionary. Longman, 2000. info
Výukové metody
Seminar
Metody hodnocení
Písemná a ústní zkouška.
Povinná účast na cvičeních min. 80 %.
Vyučovací jazyk
Angličtina
Informace učitele
There might be a compulsory MIDTERM TEST assigned during the course
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je dovoleno ukončit i mimo zkouškové období.
Předmět je zařazen také v obdobích zima 2008, zima 2009, zima 2010, zima 2011, zima 2012, zima 2013, zima 2014, zima 2015, zima 2016, zima 2017, zima 2018, zima 2019, zima 2020, zima 2021, zima 2022.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.slu.cz/predmet/fpf/zima2023/UCJPRAK5