UCJDKDL1 Korpusová data v lexikologii a lexikografii (angličtina)

Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě
léto 2024
Rozsah
1/0/0. 0 kr. Ukončení: dzk.
Vyučující
doc. PhDr. Pavel Kolář, CSc. (přednášející)
Garance
doc. PhDr. Pavel Kolář, CSc.
Ústav cizích jazyků – Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě
Předpoklady
UCJDAJK1 Architektura jazykového korpus
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Předmět tematizuje aplikaci korpusových dat v lexikologii, zabývá se strukturou lexika, problematikou významu ve vztahu ke kotextu, možnostmi analýzy kolokací a frazémů, neologizmů, ale také zkoumání lexika z pohledu konkrétního diskurzu (zejména zde z kontrastivního hlediska). Důležitou součástí náplně předmětu je aplikace korpusových dat v lexikografii. 1. Lexicon structure 2. Lexicon semantics 3. Con-textual aspects of semantization 4. Multi-word expressions 5. Collocations 6. Idioms and phraseology 7. Phrasal verbs and prepositional structures 8. Dictionaries of idioms: arrangement 9. Electronic database building 10. Electronic pronunciation lexicon: processing 11. Lexicographic data corpus retrieval Literatura: Čermák, F. (1995): Komputační lexikografie. In: Čermák, F./R. Blatná (eds.) Manuál lexikografie. Praha. Čermák, F. (2000): Syntagmatika slovníku: typy lexikálních kombinací. In: Čeština-univerzália a specifika 3, S. 223-232. Felbaum, Ch. ed.(1998): Wordnet: An Electronic Lexical Database (Language, Speech and Communication), MIT Press. Kolář, P. (2002): On Some Aspects of Intranymic Analysis, Opava. Kvetko, P. (2001): Essentials of Modern English Lexikology, Bratislava. Tomaszczyk, J., Lewandowska-Tomaszczyk, B. eds. (1990): Meaning and Lexicography, John Benjamins Publishing.
Vyučovací jazyk
Angličtina
Další komentáře
Předmět je dovoleno ukončit i mimo zkouškové období.
Předmět je zařazen také v obdobích zima 2007, zima 2008, zima 2009, zima 2010, léto 2011, zima 2011, léto 2012, zima 2012, léto 2013, zima 2013, léto 2014, zima 2014, léto 2015, zima 2015, léto 2016, zima 2016, léto 2017, zima 2017, léto 2018, zima 2018, léto 2019, zima 2019, léto 2020, zima 2020, léto 2021, zima 2021, léto 2022, zima 2023.
  • Statistika zápisu (nejnovější)
  • Permalink: https://is.slu.cz/predmet/fpf/leto2024/UCJDKDL1