UHVHMBP027 Muzejní management a marketing

Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě
zima 2021
Rozsah
2/0/0. 4 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
Mgr. Bc. Miloš Zapletal, Ph.D. (přednášející)
Garance
Mgr. Bc. Miloš Zapletal, Ph.D.
Ústav historických věd - Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě
Rozvrh
Út 8:05–9:40 PraPed
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Cílem kurzu je seznámit studenty se základními problémy, pojmy a vztahy muzejního managementu a marketingu.
Výstupy z učení
Posluchač získá znalosti v oblasti aplikace systémového přístupu v managementu neziskových organizací a kulturních institucí, v oblasti marketingu muzea a aplikace manažerských technik v muzejní praxi; hlavní důraz přitom bude kladen na plánování a projektování, tvorbu koncepcí a dlouhodobých strategií v konkrétních podmínkách muzeí v České republice. Studenti se také seznámí s hlavními principy public relations a fundraisingu.
Osnova
 • 1. Úvod do teorie managementu a marketingu. 2. Teoretické a koncepční přístupy k managementu a marketingu kulturního dědictví. 3. Vnitřní a vnější podmínky pro fungování muzea. 4. Management a základní úkoly manažerů muzeí; muzeum a zřizovatel; financování muzeí; tvorba rozpočtu v příspěvkové organizaci. 5. Organizační řád a provozní řády muzea. 6. Proces řízení v muzeu: plánování, organizování, výběr a rozmístění spolupracovníků, vedení a kontrola. 7. Management sbírkotvorné činnosti. 8. Marketing muzeí; marketingový výzkum muzejního publika. 9. Portofoliová analýza marketingu muzea; rozvoj finančních zdrojů; vstupné a cenová politika; komerční činnost a služby; sponzoring. 10. Strategické plánování v muzeu. 11. Projektové řízení. 12. Evaluace činností muzea; výkonnostní indikátory; standardy. 13. Public relations, propagace; muzea a sdělovací prostředky; rostoucí význam tzv. nových médií.
Literatura
  povinná literatura
 • Kesner, L. Marketing a management muzeí a památek. Praha 2005.
 • Johnová, R. Marketing kulturního dědictví a umění. Praha 2008.
  neurčeno
 • Lesly, P. Public relations: teorie a praxe. Praha 1995.
 • Howard, P. Heritage: Management, Interpretation, Identity. London, New York 2003.
 • Veber, Jaromír. Management: základy, prosperita, globalizace. Praha 2000.
 • Zapletal, M. Výpočetní technika a muzejní dokumentační systémy. Opava 1992.
 • Drucker, P. Řízení neziskových organizací. Praha 1994.
 • Zapletal, M. Helfert’s Theory of a Music Museum (“Musical Archive”) / Helfertova teorie hudebního muzea (“hudebního archivu”). Musicalia 11, 2019, č. 1–2, s. 6–45.
 • Drucker, P. Výzvy managementu pro 21. století. Praha 2000.
 • Hannagan, T. J. Marketing pro neziskový sektor. Praha 1996.
 • Buriánková, M. – Komárková, A. – Šebek, F. (eds.). Úvod do muzejní praxe. Praha 2010.
Výukové metody
přednáška, diskuse, četba
Metody hodnocení
ústní zkouška
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je zařazen také v obdobích zima 2020.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.slu.cz/predmet/fpf/zima2021/UHVHMBP027