UBKINSNK11 Knihovnická praxe 2

Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě
zima 2021
Rozsah
80 hod/sem. 3 kr. Ukončení: z.
Vyučující
Mgr. Jana Brožovská Onderková, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Kamil Matula (cvičící)
Garance
Mgr. Jana Brožovská Onderková, Ph.D.
Ústav bohemistiky a knihovnictví - Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Studenti absolvují praxi v knihovně či informační instituci dle svého výběru. Náplní jejich práce budou informační či knihovnické služby, které poskytuje jimi vybraná instituce. Praxi absolvují po dobu 80 pracovních hodin. Smyslem je seznámení se s veškerými odbornými činnostmi ve zvolené instituci, tedy s akvizicí dokumentů, jejich zpracováním k informačním službám včetně výpůjčních. Získané zkušenosti zpracují do podoby semestrální práce. Student je povinen v průběhu praxe plnit pokyny dohlížející osoby a po ukončení praxe dodat závěrečnou zprávu o průběhu praxe a všechny další požadované informace.
Výstupy z učení
Student bude po absolvování předmětu:
znát prostředí informačních institucí;
orientovat se a provádět práci v informačních službách;
připraven pro samostatnou práci v informačních institucích.
Osnova
  • Studenti jsou přítomni na pracovišti organizace, která je naším smluvním partnerem, a podle svých možností se pod dohledem pověřené osoby zapojují do chodu organizace na pracovních pozicích souvisejících s oblastí vzdělávání Informatika. Student je povinen v průběhu praxe plnit pokyny dohlížející osoby a po ukončení praxe dodat závěrečnou zprávu o průběhu praxe.
Výukové metody
Odborná praxe
Metody hodnocení
Zápočet bude udělen na základě závěrečné zprávy studenta o průběhu praxe a posudku organizace, u níž student absolvuje praxi. V posudku organizace zhodnotí zapojení studenta do pracovního procesu a přínos praxe pro jeho profesní růst.
Informace učitele
https://elearning.slu.cz/course/view.php?id=592

  • Statistika zápisu (nejnovější)
  • Permalink: https://is.slu.cz/predmet/fpf/zima2021/UBKINSNK11