UCJNCOBP01 Německá propedeutika

Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě
zima 2023
Rozsah
1/0/0. 3 kr. Ukončení: z.
Vyučující
Mgr. Jana Nálepová, Ph.D. (přednášející)
Garance
doc. PhDr. Gabriela Rykalová, Ph.D.
Ústav cizích jazyků – Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě
Rozvrh
Po 8:05–8:50 M15-LUCJ
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Přednáška nabízí přehled základních jazykovědných termínů a definic. Vychází z pojetí jazyka jako systému znaků a popisuje jednotlivé úrovně jazykového systému: fonetiku a fonologii, morfologii, syntax, sémantiku a lexikologii a textovou lingvistiku. Pozornost je věnována také klasifikaci jazyků se zaměřením na specifika germánských jazyků.
Výstupy z učení
Student bude znát základní jazykovědné termíny a definice. Bude schopen klasifikovat jazyky se zaměřením na specifika germánských jazyků.
Osnova
  • 1. Germanistika jako vědecká disciplína 2. Typologická klasifikace jazyků 3. Genealogická klasifikace germánských jazyků 4. Podstata a funkce jazyka 5. Dichotomie de Saussurea 6. Fonetika a fonologie 7. Morfologie 8. Syntax 9. Lexikologie 10. Práce se slovníky 11. Textová lingvistka 12. Vývojové tendence současné němčiny 13. Závěrečné shrnutí
Literatura
    povinná literatura
  • Adamzik, K.: Sprache: Wege zum Verstehen. München: UTB, 2001.
  • Bergmann, R. / Schlaefer, M.: Einführung in die deutsche Sprachwissenschaft. Heidelberg: Winter, 2010.
  • Šimečková, A.: Úvod do studia jazykovědné germanistiky. Praha: Karolinum, 2004.
Výukové metody
přednáška
Metody hodnocení
písemný test
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je zařazen také v obdobích zima 2020, zima 2021, zima 2022.
  • Statistika zápisu (nejnovější)
  • Permalink: https://is.slu.cz/predmet/fpf/zima2023/UCJNCOBP01