UCJITBP014 Latina pro italisty 2

Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě
zima 2021
Rozsah
0/2/0. 4 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
PhDr. Karla Vymětalová, Ph.D. (cvičící)
Garance
PhDr. Karla Vymětalová, Ph.D.
Ústav cizích jazyků - Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě
Rozvrh seminárních/paralelních skupin
UCJITBP014/A: Po 14:45–16:20 LUCJ, K. Vymětalová
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Tento kurz latiny přímo navazuje na předmět Latina pro italisty 1 a zaměřuje se na perfektní a supinový kmen latinských sloves a na číslovky. Cílem kurzu je rovněž upevňování dosud získaných poznatků formou četby (Tacitus, některé římské nápisy, Itala a Vulgata, Chronikon Aulae Regiae). Vedle toho se posluchači ve stručném přehledu seznámí se základními rozdíly mezi latinou klasickou a lidovou a s významem lidové latiny pro formování italštiny.
Osnova
  • Témata předmětu: 1. Kmen perfektní; indikativ perfekta aktiva 2. Supinum a kmen supinový 3. Participium perfekta pasiva 4. Participium futura aktiva 5. Indikativ perfekta pasiva 6. Opisná konjugace činná 7. Číslovky základní 8. Číslovky řadové, podílné, násobné 9. Římský kalendář 10. Vazby jmen místních 11. Opakování a shrnutí systému latinských sloves 12. Od lidové latiny k italštině (Appendix Probi, tzv. hádanka z Verony) 13. Opakování, shrnutí.
Předmět je zařazen také v obdobích zima 2020.
  • Statistika zápisu (nejnovější)
  • Permalink: https://is.slu.cz/predmet/fpf/zima2021/UCJITBP014